I 2018 deltok mer enn 50.000 av landets 160.000 studenter i en nasjonal undersøkelse om studenters helse og trivsel (SHoT). SHoT-undersøkelsen er blitt gjennomført hvert fjerde år siden 2010. Studentene blir bedt om å svare på en rekke spørsmål om psykisk og fysisk helse, opplevd livskvalitet og om de har kroniske sykdommer, som diabetes.

For fire år siden deltok 324 studenter med diabetes type 1 i undersøkelsen. Resultatene viser:

  • Mannlige studenter med diabetes type 1 har bedre regulert blodsukker enn kvinnelige studenter. Menn hadde gjennomsnittlig langtidsblodsukker på 56 mmol/mol, mens kvinner hadde 62 mmol/mol.

  • Studenter med HbA1c over 58 mmol/mol rapporterte en betydelig lavere livskvalitet enn friske studenter. For studenter med diabetes type 1 som klarte å oppnå et langtidsblodsukker under 58 mmol/mol var det ingen forskjell i livskvalitet sammenlignet med studenter uten diabetes.

  • Kvinnelige studenter med diabetes type 1 bekymrer seg mer for fremtiden og risikoen for alvorlige senkomplikasjoner enn deres mannlige studiekamerater med samme sykdom. Kvinnelige studenter med langtidsblodsukker over 58 mmol/mol var aller mest bekymret, og rapporterte at de følte seg overveldet av å måtte leve med sykdommen. Men også kvinnelige studenter med HbA1c under 58 mmol/mol bekymret seg mer enn mannlige studenter.

Stagge bekymring

Resultatene kan tyde på at kvinnelige studenter trenger å bli beroliget og forsikret om at de faktisk håndterer sin diabetes svært bra, skriver forskerne som har analysert tallene. Samtidig kan det være at mannlige studenter ikke tenker nok over konsekvensene av å ikke følge rutiner og behandlingsopplegg, mener de.  

Undersøkelsen viser at studenter som oppnår HbA1c under 58 mmol/mol har bedre skår på de fleste områder. Studenter med godt regulert langtidsblodsukker hadde lavere kroppsmasseindeks, var mer fysisk aktive, røykte mindre, hadde færre mentale vansker og opplevde mindre ensomhet enn studentene med HbA1c over 58 mmol/mol.

Studenter kan få sunnere livsstil  

Tallene fra undersøkelsen tyder på at studenter generelt har en relativt usunn livsstil. Studenter med diabetes type 1 er intet unntak. Faktisk kommer de dårligere ut på de fleste livsstilsområder enn studenter som ikke har diabetes, særlig når det gjelder overvekt og fedme.

Nesten halvparten av studentene med diabetes type 1 (44 prosent) har overvekt eller fedme. Blant studenter uten diabetes er andelen 32 prosent.

Det er en litt større andel blant studenter med diabetes som røyker (2,8 prosent sammenlignet med 1,6 prosent), og en mindre andel som er fysisk aktive to til tre ganger i uken (38,8 prosent sammenlignet med 43,8 prosent). Jevnt over er norske studenter stillesittende:

Nesten 20 prosent av studentene – med eller uten diabetes type 1 – deltar aldri i fysisk aktivitet.

Variert utstyr

Blant studentene som deltok i 2018 brukte de fleste (57 prosent) insulinpenn. Om lag en tredel (30 prosent) brukte CGM. Flere menn (37 prosent) enn kvinner (19 prosent) brukte CGM.  Bruk av CGM hadde ingen sammenheng med HbA1c. Derimot hadde studenter som gjorde hyppige blodsukkermålinger bedre skår enn de som målte blodsukkeret sjeldnere.

Til slutt, et gledelig resultat fra studentundersøkelsen:  
Færre studenter med diabetes type 1 har et skadelig alkoholkonsum sammenlignet med friske medstudenter.

Neste runde av undersøkelsen om studenters helse og trivsel vil bli gjennomført i 2022. Resultatene vil tidligst være klare neste år.   

Bli medlem

Som medlem får du lese alt innhold på diabetes.no, inkludert plussaker. Du får også medlemsbladet Diabetes i posten fem ganger i året.