Det tilbakevendende spørsmålet: Hvorfor får noen mennesker diabetes type 2? Noe vet vi. Det handler om gener og levevaner. Overvekt er en risikofaktor, men langt fra alle som har overvekt, utvikler diabetes. For mer enn 20 år siden kom de første studiene som viste at personer med diabetes type 2 ofte hadde høyere konsentrasjoner av enkelte miljøgifter i blodet sammenlignet med personer som ikke hadde diabetes. Fagfolk undret: Var miljøgifter en årsak til diabetes type 2?

Så enkelt er det ikke, viser en ny, unik studie fra forskere ved Universitetet i Tromsø (UiT).

– Det viktigste vi har lært er at sammenhengen mellom miljøgifter og diabetes type 2 er utrolig kompleks, sier Charlotta Rylander, forskningsleder og førsteamanuensis ved UiT.

Charlotta Rylander. Foto: UiT

Deres funn tyder på at det tar lenger tid for mennesker med diabetes type 2 å kvitte seg med miljøgifter i kroppen. Den forhøyede konsentrasjonen av miljøgifter i blodet ser dermed ut til å være en konsekvens av sykdommen, ikke en årsak. Hvorfor utskilling av stoffene tar lenger tid hos mennesker med diabetes type 2, vet man ikke.

– Kanskje er det slik at overvekt påvirker de metabolske prosessene som skiller ut miljøgiftene, men det blir bare spekulasjoner. Vi håper videre forskning vil gi svar, sier Rylander.

Unik studie

Det som gjør studien fra Tromsø så spesiell, er at forskerne har kunnet gå tilbake i tid og sett på blodprøver tatt før personen utviklet diabetes type 2. Det er takket være Tromsø-undersøkelsen, en av landets mest omfattende befolkningsundersøkelser. Hvert syvende år siden 1974 har tusenvis av tromsøværinger blitt innkalt til helsetest. Mer enn 45 000 personer har hittil deltatt i undersøkelsen. På helsetesten blir det blant annet tatt blodprøver, som fraktes til biobank for langtidsoppbevaring.

Rylander og hennes kolleger har plukket ut i underkant av 300 personer som har deltatt i Tromsøundersøkelsen minst tre ganger og som har utviklet diabetes type 2 etter den tredje deltakelsen. De plukket også ut et likt antall friske kontroller, det vil si deltakere som ikke utvikler diabetes type 2 over tid.

Forsker bakover i tid

Deretter gikk forskerteamet bakover i tid og analyserte blodprøvene som ble tatt i årene før diabetesdiagnosen. I alt har forskerne undersøkt nesten 1000 blodprøver. Noen av prøvene var over 35 år gamle.

Foto: Getty Images

Rylander forteller at forskningsprosjektet har en unik design som ikke er blitt brukt før. Tidligere studier har målt nivået av miljøgifter i blodet i én blodprøve før diagnose, men ettersom sammenhengen er så kompleks gir det ikke fulle bildet.

– For å kartlegge årsaker må vi analysere mange blodprøver fra samme individer tatt før sykdommen oppstår, forklarer Rylander.

Deres studie viser at 15 år før diagnosetidspunktet var konsentrasjonen av miljøgifter i blodet tilnærmet lik hos de som senere utviklet diabetes type 2 og de som ikke gjorde det. Over tid kvittet de som senere utviklet diabetes 2 seg langsommere med miljøgifter. Det er derfor ikke sterke holdepunkt for å si at diabetes type 2 skyldes et høyt nivå av miljøgifter i blodet.  

Det fins et utall ulike miljøgifter (se faktaboks). I den publiserte studien har Rylander og hennes team målt konsentrasjonen av klassiske miljøgifter som PCB og sprøytemidler. De er allerede i gang med en ny studie for å undersøke om det er en sammenheng mellom diabetes type 2 og konsentrasjonen av «nye» miljøgifter som bromerte flammehemmere og perfluoerte stoffer (PFAS).

Hva er miljøgifter?

  • Miljøgifter er en samlebetegnelse på mange ulike stoffer. Fellesnevneren er at de er lite nedbrytbare, og at de hoper seg opp i levende organismer. De kan gjøre alvorlig skade på mennesker og natur. 
  • Det er vanlig å skille mellom «gamle» eller «klassiske» miljøgifter og «nye» miljøgifter. Mange av de gamle miljøgiftene er i dag forbudt, som pesticider og DDT. Blant de nye miljøgiftene er ftalater (plastmykere), bromerte flammehemmere og perfluorerte stoffer (PFAS).
  • Tungmetaller som bly og kvikksølv regnes også som miljøgifter.
  • Omtrent alle mennesker i Norge har miljøgifter i blodet. Den største kilden er maten vi spiser.  

Kilde: Miljødirektoratet

Bli medlem for å lese mer innhold

Som medlem får du lese alt innhold på diabetes.no, inkludert plussaker. Du får også medlemsbladet Diabetes i posten seks ganger i året.