– Det er nytt at vi ber folk ta pneumokokk-vaksinen på denne tiden av året. Mot vinteren prioriterer vi vaksinene mot korona og influensa. Derfor prøver vi nå å få folk til å ta denne utenom vintersesongen, forklarer Brita Winje. Hun er seniorforsker ved avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet (FHI).

FHI er ikke fornøyd med vaksinedekningen blant personer i risikogruppene. Bare 15-20 prosent av de som er anbefalt å ta pneumokokk-vaksinen, tar den. De som bør ta vaksinen er alle eldre over 65 år, og personer med risikofaktorer – blant annet diabetes, cøliaki og kronisk sykdom i lever, nyrer, hjerte eller lunger.

Kan være alvorlig for noen grupper

– Akkurat hvor stor risikoen er for personer med diabetes, er vanskelig å tallfeste. Men vi vet at risikobildet er det samme som ved influensa og covid-19. Det vil si at diabetes gir økt risiko for alvorlig sykdom, og at risikoen øker med alderen og dersom man har andre helseutfordringer, forklarer Winje.

Pneumokokkbakterien er en bakterie som finnes naturlig i nese og svelg hos friske personer. Det lever de fleste godt med, men noen utvikler alvorlig sykdom. Det gjelder særlig de yngste, de eldste og personer som har andre tilstander som påvirker immunforsvaret. Disse gruppene har økt risiko for alvorlige forløp av pneumokokksykdom. Barn får tilbud om pneumokokkvaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. 

Tas hvert 10. år

De som blir hardt rammet, legges inn på sykehus og må i alvorlige tilfeller få intensivbehandling.

– Pneumokokksykdom har mange ansikter, men det vanligste er lungebetennelse. I verste fall får man invasiv lungebetennelse – invasiv vil si at bakterien trenger inn i blodbanen og ut i kroppen. Det kan føre til livstruende blodforgiftning.

FHI oppfordrer deg som har risikofaktorerer, om å bestille time hos fastlegen din for å diskutere behov for vaksinering. Pneumokokkvaksinen tas hvert 10. år. 

Du kan selv sjekke hvilke vaksiner du har tatt ved å gå inn på «Dine vaksiner» på helsenorge.no. Er du usikker på om du har tatt vaksinen, snakk med legen din.

Vaksinen som brukes til voksne beskytter mot flere typer av pneumokokkbakterien. Vaksinene beskytter mot de pneumokokktypene som inngår i vaksinen, og har vist 40 til 60 prosent beskyttelse mot alvorlig pneumokokksykdom.

Hva er pneumokokker?

  • En bakterie som er en del av vår normale bakterieflora. De fleste, særlig barn, har pneumokokker i nesen.
  • Det finnes omtrent 100 typer. Enkelte av dem gir sykdom, hos noen lett sykdom, hos andre mer alvorlig sykdom.
  • Alvorlig pneumokokksykdom viser seg oftest som lungebetennelse, men det kan også gi andre alvorlige tilstander som blodforgiftning og hjernehinnebetennelse (invasiv pneumokokksykdom).
  • Små barn og eldre er mest utsatt for å få sykdom fordi de har yngre/eldre immunforsvar. Barn får tilbud om pneumokokkvaksine gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Voksne med risikofaktorer bør derimot ha påfyll av vaksine omtrent hvert 10. år. Dette er en annen vaksine enn den som tilbys gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, og den beskytter mot flere pneumokokktyper.
  • For friske personer yngre enn 65 år, er det ingen anbefaling om pneumokokkvaksinasjon utover vaksinen som gis i barnevaksinasjonsprogrammet. Dels fordi beskyttelsen fra barnevaksinasjon varer lenge, og dels fordi pneumokokksykdom er sjelden hos personer i aldersgruppen 3-65 år.