Nå har nesten én av tre personer med diabetes type 1 langtidsblodsukker under 53 mmol/mol, viser nye tall fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV).

 • I 2021 hadde 31,7 prosent av de med type 1 godt regulert diabetes. Det er en solid økning fra 2018, da tilsvarende andel var 20 prosent.
 • Samtidig viser tallene at andelen med HbA1c over eller lik 75 mmol/mol fortsetter å synke.  
 • Ved årsslutt 2021 har 12,1 prosent av type 1-pasienter dårlig regulert diabetes. Det er ned fra 18 prosent i 2017.
John Cooper. Foto: Erik M. Sundt

– Dette er veldig gledelige tall. Trendkurvene peker riktig vei, sier John Cooper, endokrinolog og overlege ved Stavanger universitetssykehus. Han er medisinsk leder i voksendiabetesregisteret.

Overlegen er spesielt fornøyd med at andelen personer med dårlig regulert diabetes har gått ned hvert år siden oppstarten av voksendiabetesregisteret i 2006.

– Når flere får godt regulert langtidsblodsukker, minsker risikoen for komplikasjoner. Det betyr økt livskvalitet og høyere levealder for personer med diabetes type 1, påpeker Cooper.

Hele rapporten for 2021 kan du lese her

Dekningsgraden øker

Høsten 2020 ble Norsk diabetesregister for voksne godkjent som et reservasjonsbasert register. Det vil si at det ikke lenger er nødvendig å samle inn samtykke fra pasientene for at registeret skal kunne hente ut data. Ønsket var å oppnå høyere dekningsgrad, og dermed enda bedre data.

– Jo flere pasienter i registeret, jo mer kan vi stole på resultatene. Nå har vi veldig gode data på behandling av diabetes type 1 i Norge, mener Cooper.
Siden de aller fleste pasientene med nyoppdaget diabetes type 1 nå registreres, kan voksendiabetesregisteret for aller første gang publisere tall på hvor mange voksne som får sykdommen hvert år. 

 • I 2021 ble 408 personer over 18 år diagnostisert med diabetes type 1.
 • Av disse var i underkant av 40 prosent mellom 18 og 30 år. 17 prosent – i alt 67 personer – var over 60 år da de ble diagnostisert med diabetes type 1.

– Fra før vet vi at om lag halvparten diagnostiseres før fylte 18 år, mens halvparten får diabetes type 1 i voksen alder, forklarer Cooper. 

FOTSJEKK: Kun 58,3 prosent får dokumentert fotundersøkelse, viser de siste tallene fra voksendiabetesregisteret.

Mye bra, men noe kan bli bedre

Selv om mye er bra, viser tallene at det er rom for forbedring i norsk diabetesomsorg. Ett område hvor sykehusene har stort forbedringspotensial, er å dokumentere at tre anbefalte screeningundersøkelsene (øyebunn, urinalbumin og føtter) gjennomføres. I koronaåret 2020 var det en kraftig nedgang i antall dokumenterte undersøkelser. I 2021 er tallene litt bedre:  

 • Fremdeles får bare litt over halvparten av pasientene dokumentert fotundersøkelse.
 • Hos nesten syv av ti pasienter er gjennomføring av øyebunnsundersøkelse dokumentert i 2021.
 • Urinalbumin ble registrert hos 76,8 pro-sent av pasientene i 2021.

– Andelen som får undersøkt føttene er for lav, fastslår Cooper.

Han er heller ikke begeistret for de til dels store forskjellene mellom sykehusene.

– Variasjonen i behandling er uønsket. Vi vil at pasienter med type 1 diabetes skal få lik oppfølging uansett hvor i landet de bor, understreker overlegen.

Norsk diabetesregister for voksne (NDV)

 • Voksendiabetesregisteret er et nasjonalt kvalitetsregister opprettet i 2006.
 • Formålet er å bedre kvaliteten på diabetesbehandling.
 • Per 31. desember 2021 har registeret data på 82 prosent av alle pasienter med diabetes type 1 over 18 år i Norge. Det er opp fra 59 prosent i 2017.
 • Blant data som registreres er henvisninger til øyelege, undersøkelse av føtter og målinger av blodtrykk, lipider og HbA1c.
 • I tillegg registreres ulike komplikasjoner som netthinneskade, nerveskade, nyresykdom, hjerteinfarkt og amputasjon.


Se kvalitetsregistre.no for mer informasjon

 

Bli medlem

Som medlem får du lese alt innhold på diabetes.no, inkludert plussaker. Du får også medlemsbladet Diabetes i posten seks ganger i året.