Se videointervju med Kåre Birkeland sist i artikkelen

Mange med diabetes type 2 regulerer diabetesen sin med kost og blodsukkersenkende medisiner, men oppdager etter hvert at de behøver å behandle diabetesen med insulin.

Nå er en ny type insulin som bare skal injiseres en gang i uken under utprøving.

Under diabetesforskningskonferansen EASD ble resultatene av de foreløpige studiene presentert. Studier som sammenligner insulin icodec (som injiseres ukentlig) med insulin glargin (som settes en gang daglig) viser at ukentlig insulininjeksjon hadde like god glukosesenkende virkning og var like trygt å bruke som insulin som settes daglig.

– Spennende

Professor og leder av medisinsk fagråd i Diabetesforbundet, er positiv til det nye ukentlige insulinet.

– Det er jo spennende at vi fortsatt får nye insulinpreparater hundre år etter at insulinet ble oppdaget, sier Kåre Birkeland, som i utgangspunktet var skeptisk til ukentlig insulininjisering.

– I utgangspunktet så syntes jeg ikke det hørtes ut som en god ide å injisere insulin én gang i uken. Vi vet jo at levevaner og trening og hva du spiser har stor betydning for hvor mye insulin du trenger. Men det viser seg jo at medisinen er såpass stabil i virkningen at det gir en veldig god effekt som et basalinsulin.

Professor Kåre Birkeland.

Fortsatt under utprøving

Det ukentlige insulinet erstatter langtidsvirkende insulin som du normalt setter en til to ganger om dagen. Birkeland understreker at noen derfor vil trenge måltidsinsulin i tillegg.

– Men for basalinsulinet som ofte er tilstrekkelig ved type 2 diabetes, så ser det ut som at effekten av én gang i uka-insulinet er veldig bra. De som bruker dette får minst like god effekt på blodsukkeret og har heller ikke mer følinger.

Birkeland mener at én gang i uka-insulinet kan være spesielt nyttig for type 2-ere som vegrer seg for å sette i gang med insulinbehandling.

– Fortsatt er det slik at det er mange brukere som synes at det å gå fra tablett til insulin er en stor barriere, og som ikke ønsker injeksjonsbehandling. Hvis de da kan sette insulin én gang i uka, så vil det være mye lettere. Dette kan også være en god løsning for de som trenger hjemmesykepleie.

Birkeland understreker at det ukentlige insulinet fortsatt er under utprøving.

– Disse insulinene er jo fortsatt under utprøving og er ikke tilgjengelige for bruk, men vi vil få mye mer kunnskap om disse i tiden som kommer og jeg tror det vil være nyttig for mange. Hvis videre studier viser at dette er trygt og effektivt, så tror jeg at det har en plass.

Legemiddelprodusentene Novo Nordisk og Eli Lilly er blant firmaene som tester ut ukentlig insulin. 

Hør hvordan professor Kåre Birkeland vurderer det nye ukesinsulinet: