– Det er spesielt viktig at kvinner med diabetes får god prevensjonsveiledning, fastslår Agnethe Lund, gynekolog ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

Det kan ikke understrekes for ofte: Kvinner med diabetes bør planlegge sine svangerskap. Blodsukkeret skal helst være godt regulert fordi graviditet hos kvinner med diabetes medfører risiko for både kvinnen og fosteret. Da er det viktig med trygg prevensjon.

Gynekolog Agnethe Lund

Les også: – Å være gravid med diabetes er en risiko

I dag finnes et stort utvalg ulike prevensjonsmidler for kvinner. Det enkleste er kanskje å ty til det trygge, det velkjente eller det som «alle andre» bruker. Men når det gjelder p-piller, minipiller, p-stav, p-sprøyte, hormonspiral og andre prevensjonsmidler, finnes ingen løsning som passer for alle. Ingen pille påvirker alle likt. 

Krever god oppfølging og rådgivning

Noen kvinner får plagsomme blødninger av minipiller og p-sprøyter, andre ikke. Noen kvinner tar pillen sin til et bestemt klokkeslett hver morgen, andre glemmer pillen titt og ofte. Noen kvinner opplever at p-piller påvirker blodsukkeret negativt, andre synes p-pillen gjør blodsukkeret mer stabilt. Noen har en lege som vet at hormonspiral fungerer utmerket også for unge kvinner som ikke har vært gravide, andre ikke.   

− Målet er at kvinner med diabetes skal ende opp med et prevensjonsmiddel som de kan bruke over lang tid uten for store bivirkninger. Individuelle løsninger er nøkkelen. Man kan og bør forsøke ulike alternativer til man finner noe som passer. Dette krever god oppfølging og rådgivning, sier Lund.

Sitat

Individuelle løsninger er nøkkelen.

Hormoner påvirker insulin

Vi vet at det er en sammenheng mellom insulin og kjønnshormoner, forteller endokrinolog Elinor Vogt, overlege og forsker ved Haukeland universitetssjukehus.

For eksempel oppstår en fysiologisk insulinresistens i puberteten, når nivået av kjønnshormoner øker. Da går også insulinbehovet opp. Det er normalt, og viktig for den naturlige pubertetsutviklingen.

Enkelte sykdomstilstander, som cyster på eggstokkene (polycystisk ovariesyndrom, PCOS), kjennetegnes av høyere nivåer av kjønnshormoner. Disse kvinnene har ofte insulinresistens og økt risiko for å utvikle diabetes. Forskning viser at det er høyere forekomst av PCOS hos kvinner med diabetes type 1 og 2 enn hos kvinner uten diabetes.

Sitat

Hos friske kvinner uten diabetes kan p-piller påvirke forbrenningen av glukose

Det er også velkjent at gravide kvinner med diabetes trenger høyere doser insulin i siste halvdel av svangerskapet når nivåene av kvinnelige kjønnshormoner er høyest. Dette gjelder også kvinner som i utgangspunktet er friske, og som utvikler svangerskapsdiabetes i takt med at kroppens østrogenproduksjon når nye høyder.

Endokrinolog Elinor Vogt

Derfor er det naturlig å tenke seg at hormonbaserte prevensjonsmidler kan påvirke kvinners blodsukker.

− Studier har vist at hos friske kvinner uten diabetes kan p-piller påvirke forbrenningen av glukose. Det kan gi en lett insulinresistens og økning i insulinproduksjon. Men hos friske er endringene i blodsukkeret så små at det ikke har noen konsekvenser for helsen, forklarer Vogt.

Usikkert om p-piller påvirker blodsukker

Når det gjelder om og hvordan p-piller kan påvirke blodsukkeret hos kvinner med diabetes, er det vanskelig å trekke sikre konklusjoner. Det er fordi ulike studier har undersøkt p-piller med ulike kombinasjoner av hormoner og ulike doser og typer østrogen.

Det man kan se fra forskning, er at p-piller med høye doser østrogen har større potensiale til å påvirke blodsukkeret enn lavdose kombinasjonspiller. Nyere p-piller med lavere østrogendose (≤35 μg etinyløstradiol) og nyere progestogener synes ikke å ha noen effekt på glukosemetabolismen eller vekt.

Langtidsstudier utført på friske kvinner som brukte p-piller viste ikke økt forekomst av diabetes i den generelle befolkningen. Bruk av p-piller var heller ikke forbundet med økt risiko for komplikasjoner hos kvinner med type 1 diabetes.

P-piller er trygt for de aller fleste

Vogt understreker at det kan være individuelle variasjoner i følsomhet for hormonelle endringer når det gjelder effekt på blodsukker, spesielt i en oppstartsfase på hormonell prevensjon. 

− Hovedbudskapet er at hormonelle prevensjonsmidler er trygt å bruke for både friske kvinner og kvinner med diabetes type 1 og 2 uten komplikasjoner, oppsummerer Vogt.

Budskapet er et annet for kvinner som har komplikasjoner fra sin diabetes. Kvinner som røyker eller har høyt blodtrykk, høyt kolesterol, hjerte-kar-sykdom eller har hatt blodpropp, må få en grundig individuell vurdering før p-piller foreskrives. 

Sitat

Hormonspiral er et veldig godt alternativ for alle kvinner, og kanskje særlig for kvinner med diabetes.

Anbefaler hormonspiral

Enkelte kvinner vil uansett oppleve at p-piller påvirker blodsukkeret. Da anbefaler både endokrinologen og gynekologen hormonspiral.

− Det er mindre sannsynlig at progesteronet i hormonspiralen vil påvirke blodsukkeret enn preparater med østrogen, sier endokrinolog Vogt.

Gynekolog Lund mener hormonspiral er den «mest elegante» prevensjonen vi har.

− Hormonspiral virker lokalt, har meget god prevensjonseffekt, og de fleste kvinner blir blødningsfrie. Hormonspiral er et godt valg hvis man ønsker å unngå systemisk hormonbehandling i tablettform, sier Lund.

Hun minner om at hormonspiral nå finnes i ulike størrelser, slik at spiralene også er velegnet for unge kvinner og kvinner som ikke har vært gravide. Og i motsetning til p-piller kan spiral som hovedregel også brukes av kvinner som har komplikasjoner av diabetes.  

− Hormonspiral er et veldig godt alternativ for alle kvinner, og kanskje særlig for kvinner med diabetes. Hormonspiralen virker i mange år og gir god mulighet til å planlegge en graviditet, sier Lund.

 

Hjelp oss å lage mer godt stoff om diabetes!

Som medlem i Diabetesforbundet bidrar du til at vi kan skrive opplysende, interessante og viktige artikler om diabetes. 

Medlemmer får fire årlige utgaver av vår prisbelønte blad Diabetes i posten, og tilgang til å lese alt innhold på diabetes.no.

Bli medlem