Videoer og brosjyre om koronavirus

Last ned: Brosjyre om koronavaksinen på tigrinja

Brosjyre om diabetes

Hva er diabetes - ሽኮርያ እንታይ እዩ? - Ny 2021

Faktaark