Helse- og omsorgsminister Bent Høie:

– Diabetesforbundet og jeg er ganske like

I dag åpnet Diabetesforbundets konferanse for helsepersonell, og Høie var en av talerne som påpekte viktigheten av et godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner, helsepersonell og myndighetene.

Av Linn E. Frenningsmoen

DIABETESFORUM 2017: Helseminister Bent Høie åpnet Diabetesforbundets konferanse for helsepersonell.

Foto: Erik M. Sundt

Send sidens lenke til en venn

Aller først satte forbundsleder Nina Skille og leder av nasjonalt Diabetesforum Knut Dahl-Jørgensen tonen for årets konferanse som bærer navnet "Diabetes  mange ansikter", ved å tenne to lys – ett for å belyse alvoret i det å ha diabetes, men også mulighetene man har.

MULIGHETER OG ALVOR: Leder for Diabetesforum Knut Dahl-Jørgensen og forbundsleder Nina Skille, åpnet Diabetesforbundets konferanse for helsepersonell ved å belyse både mulighetene og alvoret ved sykdommen.

Foto: Erik M. Sundt

– Hvis sønnen din på syv år hadde fått diabetes, hvordan hadde du ønsket at hans liv – og ditt liv – skulle bli, spurte forbundslederen de 560 fagpersonene i de åtte ulike faggruppene som er representert på konferansen. 

Dahl-Jørgensen svarte: 

– Jeg vet at det er en veldig krevende behandling hvor det trengs mye opplegg for pasienter og familie for å gi trygghet. I praksis gir vi barn ansvar for komplisert medisinsk behandling, som selv mange leger ikke ville mestre. De må få så god behandling at de ikke får komplikasjoner, og det begynner nå faktisk å bli mulig med moderne avansert insulinbehandling.

– Om ti år er behandlingen annerledes, og vi rister på hodet over at man i dag måtte stikke seg 10-12 ganger i døgnet for å måle blodsukker. Men vi må ikke la innovasjoner bli gammelt nytt før forbrukerne får ta det i bruk, sa han, med klar adresse til Høie som hørte på fra første rad.

Helseminister for én dag

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, påpekte i sin tale at det har skjedd mye på diabetesområdet de siste 30 årene, men at vi fremdeles er langt fra i mål. Han refererte til generalsekretær Bjørnar Allgots innlegg på yngreleger.no; "Helseminister for én dag", og sa seg enig i mye av det Allgot ønsker for å bedre diabetesomsorgen i Norge: 

– Allgot vil satse på læring og mestring. Det vil jeg og. Han vil ha mer samarbeid mellom offentlige og frivillige krefter. Det vil jeg og. Så vil han har mer forebygging og tidlig innsats. Det vil jeg og. Og så sier han at vi må ta i bruk ny teknologi raskere, og det vil jeg og. Så helseminister Bjørnar Allgot og helseminister Bent Høie er enige om ganske mye, sa Høie og sørget for at begge "helseministerne" mottok applaus fra salen.

Nasjonalt Diabetesforum:

  • Det er 30 år siden det aller første nasjonale Diabetesforum - Diabetesforbundets konferanse for helsepersonell - ble arrangert i 1987.
  • Årets konferanse har tittelen "Diabetes - mange ansikter" og setter fokus på samarbeidende fagområder og diabetes i nye perspektiver. 
  • Siden den gang har konferansen blitt avholdt hvert andre år - og Diabetesforum har fra starten vært en viktig arena for faglig oppdatering for helsepersonell fra hele landet. 
  • Helsedirektoratet er medarrangør, derfor vil også Nasjonal faglig retninglinje for diabetes og Nasjonal diabetesplan vies stor oppmerksomhet på årets forum.
  • Les mer om nasjonalt Diabetesforum