Kampanje rettet mot legevakter

Diabetesforbundet har sendt brev til alle landets legevakter med følgende oppfordring: Mål blodsukkeret! Det tar bare 10 sekunder – og kan redde liv.

Send sidens lenke til en venn

I uken før påske fikk alle landes legevakter følgende oppfordring: Mål blodsukkeret! Det tar bare 10 sekunder – og kan redde liv

Legevaktene har fått denne plakaten som beskriver symptomene på ketoacidose (syreforgiftning). Bakgrunnen for utsendelsen er at det har forekommet dødsfall på grunn av ketoacidose, i tillegg til de stadige henvendelsene Diabetesforbundet mottar fra medlemmer som ikke får tilstrekkelig hjelp på legevakten når det høye blodsukkeret ikke går ned.

Ketoacidose kan også være tegn på ukjent diabetes type 1, og er svært enkelt å diagnostisere. Christine (19 år) ble sendt hjem fra legevakten med symptomene på syreforgiftning. I tillegg til Paracet, fikk hun beskjed om å sove og hvile. Dagen etter var Christine død – obduksjonen viste ukjent diabetes type 1. Dessverre er ikke Christines historie unik. Vi må sammen sørge for at dette aldri skjer igjen. Les historien om Christine her.

Diabetes type 1 er en vanlig sykdom som alle legevakter burde ha god kjennskap til. Likevel hører vi hvert år flere historier om personer med kjent eller ukjent diabetes type 1 som ikke blir tatt på alvor. Helsepersonell er en viktig del av livet til personer med en kronisk sykdom, enten det er ordinær oppfølging eller akutt, livsviktig hjelp. At vi ikke har flere å miste, er vi overbevist om at både Diabetesforbundet og alle legevakter i Norge er enig i. Derfor oppfordrer vi nå alle legevakter til å måle blodsukkeret heller en gang for mye enn for lite. Det tar bare 10 sekunder – og kan redde liv. 

Vi håper at denne plakaten nå henger på legevakter rundt om i landet. Spør gjerne din legevakt om de har fått plakaten: