Diabetesforum 2017:

Knut Dahl-Jørgensen fikk hederspris

Professor Knut Dahl-Jørgensens fikk prisen for sin mangeårige innsats for alle med diabetes og for helsepersonell som arbeider med diabetes.

Av Linn E. Frenningsmoen

HEDER: Professor Knut Dahl-Jørgensen (t.h) mottok gullnål med diamant – Diabetesforbundets hederstegn for langvarig innsats for alle med diabetes og for helsepersonell som jobber med diabetes. Forbundsleder Nina Skille (t.v) og generalsekretær Bjørnar Allgot delte ut prisen til stående applaus fra salen.

Foto: Tore Amundøy

Send sidens lenke til en venn

Det var en svært overrasket mottaker som under Diabetesforbundets festmiddag på Diabetesforum – konferansen for helsepersonell som nettopp Dahl-Jørgensen er leder for, kom opp på scenen for å motta Diabetesforbundets hederstegn – gullnål med diamant. Prisen ble utdelt av forbundsleder Nina Skille og generalsekretær Bjørnar Allgot.

I begrunnelsen fra hederstegnkomiteen, ble det lagt vekt på at Dahl-Jørgensen «har gjort og gjør en innsats for alle med diabetes og for helsepersonell som arbeider med diabetes langt utover det som kan forventes – og over en lang epoke».  

– Denne personen har med sin kunnskap, sin innsikt og forståelse bidratt til bedre diabetesbehandling i Norge, også bidratt internasjonalt til forskning og bedre behandling, særskilt for barn og unge, understreket forbundsleder Nina Skille.

Professor Knut Dahl-Jørgensen har vært tilknyttet Diabeteforbundet i en årrekke som rådgiver, medlem av medisinsk fagråd og leder av nasjonalt Diabetesforum.

Hans arbeid har gjort en betydelig innsats for å fremme forståelsen for diabetes som fagområde, diabetes i flerfaglig sammenheng og diabetes i hverdagen.

Han har vært generalsekretær i ISPAD ( International Society for Pedriatic and Adolescent Diabetes) og er en sentral forsker på «gåten diabetes type 1».

  • Les også:

Dahl-Jørgensen er leder for en internasjonal forskningsgruppe som ser på sammenhengen mellom virus og utvikling og forebygging av diabetes type 1, den såkalte DiViD-studien.