Diabeteskongress i Abu Dhabi:

– Vi ønsker å være en del av den internasjonale diabetesfamilien

I disse dager arrangeres generalforsamlinger i paraplyorganisasjonene for diabetes i Europa og i verden, i tillegg til verdenskongressen om diabetes. De nordiske landene er godt representert og har sine refleksjoner over hvorfor deltagelse i IDF er viktig.

Av Linn E. Frenningsmoen

NORDISK: Diabetesorganisasjonene fra norden er samlet på verdenskongressen om diabetes i Abu Dhabi, De Forente Arabiske Emirater.

Send sidens lenke til en venn

1) Hvorfor er din organisasjon medlem av IDF (den internasjonale diabetesorganisasjonen)? 

2) Den verdensomspennende vitenskapelige konferansen om diabetes arrangeres også nå i Abu Dhabi. Hva forventer du å lære og hva vil du ta med hjem?

May-Britt Skoradal, diabetesforeningen på Færøyene

1) IDF er et organ som jobber med det politiske arbeidet, og vi som et lite land får mye ut av dette store fellesskapet. Det er også interessant for oss å se hvordan andre arbeider på et internasjonalt plan med diabetessaken.

2) Personlig er jeg i kategorien helsepersonell, så jeg ser frem til å få med meg det nyeste innen forskning, og da særlig innenfor diabetes type 1.

Fredrik Löndahl, den svenske diabetesforeningen og nyvalgt styremedlem i IDF Global

1) Diabetes er en stor global utfordring, og vi kan både bidra med kunnskap og få kunnskap. Vi kan være med på å sette et internasjonalt stort fokus på diabetessaken, samtidig som vi kan sikre at en sterk internasjonal diabetesorganisasjon står bak oss i den jobben vi gjør i Sverige.

2) På den vitenskapelige konferansen er det viktigste at man samles, og det er et stort forum for kunnskapsutveksling. Vi har svenske forskere på plass for å dele sin kunnskap.

Janne Mikkonen, den finske diabetesforeningen

1) Det er viktig å være medlem av IDF fordi vi får noen viktige kontaktpunkter med andre diabetesorganisasjoner, som – i likhet med oss – er pasientorganisasjoner. Her kan vi utvikle ideer og utveksle «best practice».

2) Jeg ønsker å se og høre gode eksempler på politisk påvirkning, og hvordan man kan leve med diabetes i ulike deler av verden. Å høre om ny teknologi er også interessant.

Charlotte Rullfs Klausen, den danske diabetesforeningen

1) IDF skal være en global, solidarisk diabetesorganisasjon og jeg tror på deres visjon som er «together we are stronger». Det er en organisasjon for pasienter, og den legger noen overordnede mål for diabetesbehandlingen. Den skal sette dagsorden og bety noe for den enkelte.

2) På den vitenskapelige konferansen har vi fagfolk til stede som har fokus på blant annet egenomsorg. Hjem vil vi ta med oss forskningsnyheter og på den måten formidle forskningsnyheter i våre egne medier.

Sigridur Johannsdottir, den islandske diabetesforeningen

 1) Det er viktig å være medlem av IDF for å være en del av den internasjonale diabetesfamilien. Vi ønsker å være en del av det fellesskapet og mulighet til å få support om det trengs.

2) Jeg håper å lære noe om hvordan man kan drive en organisasjon, hvordan nå medlemmene og hvordan ta i bruk nye metoder.