Diabeteskonferansen 2017:

– Vi skal være hjelpsomme, troverdig og modige

Årets store læringsarena for tillitsvalgte, Diabeteskonferansen, ble sparket i gang av forbundsleder Nina Skille og leder for Ungdiabetes, Vilde Olsson. Målet er å inspirere, og nær 300 tillitsvalgte er på plass.

Av Linn E. Frenningsmoen

MODIGE: Forbundsleder Nina Skille (t.v) og Ungdiabetes sin leder Vilde Olsson, oppfordret salen til å bli kjent med andre tillitsvalgte, knytte kontakter og utveksle gode ideer med hverandre.

Foto: Kristin Øygard, foto og video

Send sidens lenke til en venn

I tradisjon tro startet Diabeteskonferansen med at det ble to lys tent på scenen av de to lederne:

– Vi tenner det ene lyset for kompleksiteten og alvoret med livet med diabetes, og det andre lyset tenner vi for mulighetene. Sammen for et godt liv med diabetes og et håp om ei framtid uten, sa Skille, og satte dermed Diabetesforbundets visjon på dagsorden: 

Vi skal være hjelpsomme, troverdige og modige, og denne helga skal vi ha et ekstra trykk på det siste, sa hun: Vær modig, ta kontakt med noen du ikke kjenner, sammen sitter vi på en enorm kunnskap, tanker og ideer vi kan dele med hverandre.

 

Nye hjelpemidler på dagsorden

En sak som har engasjert mange, både i og utenfor Dibetesforbundet den siste tiden, er tilgangen til tekniske hjelpemider, som FreeStyle Libre og andre flash glukosemålere (FGM). På scenen var det også plass til et hjertesukk i den forbindelse, samtidig som det ble manet til kamp:

– Vår jobb er interessepolitikk, sikre god diabetesomsorg uansett hvor vi bor og uansett alder. Vi kjemper kampen for de som trenger det, og nå står kampen om ulike tekniske hjelpemidler, sa forbundslederen med klar adresse til helsemyndighetens sendrektighet i innføringen av nye hjelpemidler som FreeStyle Libre.

Variert program

Programmet til Diabeteskonferansen  strekker seg over tre dager, og er variert og bredt. Her står temaer som marked og kommunikasjon, styrearbeid, minoritetshelse – og inkludering samt politisk arbeid på timeplanen.

I tillegg vil Diabetesforbundets fageksperter være til stede:

Dr. philos Jon Haug, klinisk ernæringsfysiolog Anne- Marie Aas, overlege Lars Krogvold, spesialist i allmennmedisin og Diabeteslinjens fagekspert Kristian Furuseth, professor ermeritus Ingvard Wilhelmsen og professor i psykologi Fanny Duckert, vil alle dele av sin kunnskap med Diabetesforbundets frivillige denne helgen.

Ungdom i fokus

Ungdomskonferansen avholdes samtidig som Diabeteskonferansen og bygger oppunder samarbeid mellom de unge og «de litt eldre». Det at de to konferansene foregår samtidig er Ungdiabetes’ leder, Vilde Olsson, glad for:

–  Det knytter vår organisasjon sammen på tvers av alder, fylkesgrenser og styreverv, der vårt felles arbeid står i fokus. Sammen jobber vi for diabetessaken, og sammen står vi sterkere!

Ungdiabetes avholder også sin årlige generalforsamling i løpet av helga, der valg og planarbeidet for det neste året er noe av det som står på agendaen.