Jubileumsmarkering:

Diabetesforbundet er 70 år i år. Vi startet feiringen under Arendalsuka.

Torsdag kveld under Arendalsuka inviterte Diabetesforbundet til jubileumsmarkering. Nærmere 100 politikere, samarbeidspartnere, tillitsvalgte og medlemmer fra fylkes- og lokallag i Agder og andre støttespillere møtte opp og bidro til en hyggelig kveld med mingling, mat og musikk.

Av Anne Lene Blystad

Foto: Anne Lene Blystad

Send sidens lenke til en venn

Tilbakeblikk

Kvelden startet med tilbakeblikk. Generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot fortalte tilhørerne om viktige milepæler i forbundets historie.

– Før kunne ikke personer med diabetes bli lærer, sykepleier, lege, fast ansatt i det offentlige eller medlem av pensjonskasser. Man kunne heller ikke få førerkort, sa Allgot, og la til:
– Da forbundet ble stiftet i 1948 fantes det heller ingen stønadsordninger eller kompensasjon for utgifter forbundet med diabetes – selv insulinet måtte man betale selv. Dette kunne vi ikke leve med!

30. september 1948 hadde Landsforeningen for sukkersyke konstituerende møte i Oslo. Året før hadde Dagfinn Kluge overtalt dr. Erling Wang til å bli foreningens medarbeider, noen som skulle vise seg å bli starten på 70-års kamp for diabetes. En kamp som fortsatt er – og fortsatt vil være – viktig i årene framover.

Viktig å feire det som er bra

Foto: Anne Lene Blystad

Selv om livet med diabetes ikke er en dans på roser nå heller, så var jubileumsmarkeringen en kveld med fokus på viktige seire.

En av gjestene som holdt tale til jubilanten, Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, sa det på følgende måte:

– Det har skjedd en fantastisk utvikling: Det har blitt større åpenhet rundt sykdommen og bedre måleapparater og annet utstyr som gir mer fleksibilitet for personer med diabetes. Denne formidable utviklingen har langt på vei kommet takket være Diabetesforbundet og den iherdige innsatsen dere har hatt i 70 år, berømmet hun.

– Forbundet har bidratt til å fjerne stigma, dere har informert pasienter og pårørende, dere har lært personer med diabetes å mestre livene sine og dere har drevet fram store endringer i samfunnet.

Ryel hadde med en gave til foreningen – et stigespill.

Ifølge Ryel skal spillet illustrere at vi i frivillig sektor stadig gjør små og store framskritt – samtidig som vi bykser både fremover og oppover. Men noen ganger opplever vi også uventede og veldig irriterende fall og tilbakeslag:

– Og ja, våre organisasjoner er jo i innbyrdes konkurranse. Men vårt mest markante kjennetegn er at vi heier på hverandre og gleder oss over hverandres seiere. Det gjør vi fordi vi har et felles mål – å gjøre livet stadig bedre for dem som er pasienter eller pårørende.


Tilstede på markeringen var også:

- Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet
- Ingvild Kjerkol (AP), stortingsrepresentant, helsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet
- Sveinung Stensland, (H) diabetesparlamentariker, helsepolitisk talsperson for Høyre, helse- og omsorgskomiteen
- Robert Cornels Nordli (Ap), ordfører i Arendal
- Nina Skille, forbundsleder i Diabetesforbundet
Til stede var også leder i Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Nasjonalforeningen, FFO, Blindeforbundet, Optikerforbundet mfl.