Landsmøtet 2018:

Følger nye fylkesgrenser

Diabetesforbundets organisasjon skal struktureres i tråd med den inndelingen som følger av regionreformen, der 18 fylker blir 11 regioner/fylker, hvis Stortinget vedtar dette endelig.

Av Sven Grotdal

Send sidens lenke til en venn

I praksis beholdes vedtektene på punktet om at fylkeslagene følger fylkesgrensene.

Dette ble vedtatt med stort flertall på landsmøtet. Det kom inn fire nesten like forslag som alle brøt med dette, i stor grad begrunnet med store avstander, men disse falt.

Det betyr at både Vestland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag og Troms og Finnmark blir nye organisatoriske enheter – slik sammenslåtte Agder allerede er.

I tillegg kommer dagens Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland, i tråd med at de beholdes også i reformen.

Delegatfordelingen til landsmøtet i 2021 var en egen sak. Her ble følgende enstemmig vedtatt: Alle lokallag kan møte med én delegat, og hvert fylkeslag kan sende tre.

Ungdiabetes i hvert fylke har to delegater. I tillegg fordeles inntil 100 delegatplasser på fylkene etter medlemstall.