Dette er det nye sentralstyret

Forbundsleder Sverre Ur har med seg seks styremedlemmer og tre møtende varamedlemmer i Diabetesforbundets nye sentralstyre. Dette er de tillitsvalgte som skal lede Diabetesforbundet de neste tre årene.

Av Sven Grotdal

Send sidens lenke til en venn

Leder

Sverre Ur: Les eget intervju med ny forbundsleder Sverre Ur her.

 

Nestleder og styremedlem

Martine Hemstad Lyslid: Fra Fredrikstad, født i 1991, har hatt diabetes type 1 siden hun var to. Jobber i fag- og kompetanseavdelingen ved Sykehuset Østfold. Har vært tillitsvalgt på mange nivåer siden 2005, blant annet som leder for Ungdiabetes nasjonalt. Var varamedlem i sentralstyret 2015–2018.

 

Styremedlemmer

Lars Tore Haugan: Fra Stjørdal, født i 1975, har hatt diabetes type 1 siden han var 16 og har også cøliaki. Begge barna og kona har diabetes type 1. Jobber som sykepleier på sykehjem. Har vært både lokallags- og fylkesleder, og er fast i både styret og programkomiteen for nasjonalt Diabetesforum. Var 2. vara til sentralstyret i perioden 2015–2018.

Inger Myrtvedt: Fra Bergen, født i 1956, har hatt diabetes type 2 siden 2000. Har en sønn med diabetes type 1. Er pensjonist etter 38 år i politiet. Har vært tillitsvalgt siden 2002, både som fylkesstyremedlem og i BFU (barne- og familieutvalget) i Hordaland, siden 2014 som fylkesleder. Ny i sentralstyret.

Ronny Bjørkavåg: Fra Oslo, født i 1968, har hatt diabetes type 1 siden han var åtte. Jobber som konsulent i oljebransjen og med eiendomsinvestering. Har sittet i fylkesstyret og i et IKT-utvalg sentralt. Ny i sentralstyret.

Erlend Gjevre: Fra Svolvær, født i 1989, har hatt diabetes type 1 siden han var fem. Jobber som lærer i ungdomsskolen. Var leder for Ungdiabetes nasjonalt fra 2007 til 2011, og var sentralstyremedlem også i perioden 2015–2018.

Maria Breistrand: AU-medlem. Fra Oslo, født i 1982, har hatt diabetes type 1 siden hun var 14. Jobber som avdelingsleder på Nav-kontor. Har vært tillitsvalgt på ulike nivåer siden 2002, som både lokallagsleder, sekretær og fylkesstyremedlem. Var sentralstyremedlem også i perioden 2015–2018.

 

Varamedlemmer

Cato Hekkilæ: Fra Vadsø, født i 1976, har en sønn med diabetes type 1. Jobber som avdelingsleder i et rengjørings- og vedlikeholdsfirma. Er nestleder i lokallaget og medlem og BFU-kontakt i fylkesstyret i Finnmark, også medlem i nasjonalt BFU. Er 1. varamedlem til sentralstyret.

Torill Lien Nilsen: Fra Aurland i Sogn, født i 1950, har hatt diabetes type 1 siden 2005. Har vært kulturkonsulent og kulturleder i kommunen. Har vært fylkesstyremedlem siden 2014 og sitter også i styret for Diabetesforum i Sogn og Fjordane. Brukerrepresentant på startkurs. Er 2. varamedlem til sentralstyret.

Ingvar Hauge: Fra Alta, født i 1961, har hatt diabetes type 2 siden 2006. Jobber som kontorsjef ved Universitetet i Nord-Norge, Norges arktiske universitet. Har vært tillitsvalgt siden 2008, blant annet som lokallagsleder og 1. vara til fylkesstyret i Finnmark. Er 3. varamedlem til sentralstyret.