Kvaliteten på diabetesbehandlingen i Norge undersøkes – Rosa 4-studien

Vi har tidligere informert om ROSA4 studien og ønsker nå å gi en oppdatering om prosjektet.

Av Karianne Fjeld Løvaas, Seksjonsleder, Norsk diabetesregister for voksne

Send sidens lenke til en venn

Rosa 4-studien startet opp i januar 2015 og er godkjent av Regional etisk komite for medisinsk forskning. Det er blitt samlet inn opplysninger av betydning for diabetes-sykdommen fra personer med diabetes i deler av Oslo og Akershus, i Sandnes i Rogaland, i bydelene Laksevåg og Fyllingsdalen i Bergen og i Salten i Nordland.

Opplysningene er hentet inn ved at forskningssykepleiere har gått gjennom pasientjournalene på legekontorene fra januar 2015 til mars 2016.  Det er også blitt samlet inn opplysninger fra diabeteskontroller på sykehus og Statistisk sentralbyrå (SSB). På sikt er det planlagt å hente inn data fra Norsk diabetesregister for voksne, Reseptregisteret, Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret. I alt omfatter undersøkelsen ca. 12 000 personer med diabetes.

Behandlingskvaliteten vil bli målt mot anbefalingene i nasjonale retningslinjer for behandling av diabetes, og mot en lignende undersøkelse (Rosa 3) i 2005. I tillegg vil studien gi informasjon om samhandlingen mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten, og om personer med diabetes får like god behandling uavhengig av utdanningsnivå, bosted eller gruppetilhørighet (etnisitet).

Rosa 4-studien er et samarbeid mellom forskere i flere helseregioner og ledes av kvalitetssikringsorganisasjonen Noklus i Bergen, som også er ansvarlig for driften av Norsk diabetesregister for voksne.

Personer med diabetes i de områdene som omfattes av undersøkelsen har rett til å reservere seg mot å være med i undersøkelsen. Dette gjøres ved å kontakte Noklus på telefon 55 97 95 00 eller på epost-adressen noklus@noklus.no.

 Første artikkel fra studien er publisert og kan leses her http://drc.bmj.com/content/5/1/e000459