Medlemsfordel:

Vi lanserer livsforsikring for medlemmer

Alle medlemmer fra 18 til og med 59 år får i løpet av november tilsendt tilbud om livsforsikring. «Dette har vi ventet på,» sier generalsekretær Bjørnar Allgot.

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

«For de aller fleste er det en selvfølge å tegne forsikringer. Det er det ikke for personer med diabetes, for oss er det nesten umulig å få livsforsikring. Vi er glade for at Diabetesforbundets medlemsforsikring nå også tilbyr livsforsikring. Dette har medlemmene våre etterspurt,» sier Allgot.

Livsforsikringen har vilkår som tilsvarer det som gis til personer uten diabetes.

Friperiode i november og desember

I samarbeid med forsikringsselskapet Protector og forsikringsmegleren Försäkringsutveckling Sverige AB (FUAB) har Diabetesforbundet utviklet livsforsikring for medlemmer. Tilbudet du har fått i posten gir deg kostnadsfri livsforsikring i november og desemember, og det er heller ingen kvalifiseringstid. For å tegne forsikringen må du være medlem, mellom 16 og 60 år og fullt arbeidsfør.

Hva betyr fullt arbeidsfør? Last ned faktaarket (PDF)?

16 - 35 år: 100 kroner per forsikret person per måned
36 - 49 år: 135 kroner per forsikret person per måned
50 - 64 år: 312 kroner per forsikret person per måned

Livsforsikringen kan beholdes ut det det året du fyller 64 så lenge du tegner den før du er 60 år.

Hva skjer videre?

Det er helt frivillig å benytte seg av forsikringspolisen du har fått tilsendt. Dersom du ønsker å beholde livsforsikringen etter friperioden, betaler du premien før forfall. Hvis du ikke ønsker å beholde den, lar du være å betale premien.

Alle som har fått tilbudet og som ikke betaler innen fristen får tilsendt et varsel om kansellering/påminnelse. Når man først har blitt omfattet av en forsikring, er forsikringsselskapet forpliktet til å opplyse om at du ikke lenger er dekket. Dette varselet kan du også bare se bort fra.

Ordinær kvalifiseringstid

Fra januar 2019 kan forsikringen tegnes av medlemmer som er fullt arbeidsføre, uten friperiode og med kvalifiseringstid på 12 måneder. De under 18 år har ikke fått tilsendt kampanjetilbudet, fordi det ikke er lov med markedsføring rettet mot barn. De som ønsker å få tilbudet, kan ta kontakt med Diabetesforbundets medlemsforsikring.

Mer informasjon

Her finner du vilkår og generell informasjon om livsforsikringen. Du kan også kontakte Diabetesforbundets medlemsforsikring på tlf. 904 99 010 (08:30 – 16:30) eller via diabetesnorge@fuab.com.