Hjelp og veiledning om diabetes:

Rekordtall for Diabeteslinjen

Stadig flere etterspør hjelp og veiledning fra Diabeteslinjen. Diabetesforbundets svartjeneste hadde flere enn 5000 henvendelser i fjor, en økning på 14 prosent. Samtidig har Face2Face nesten doblet antall oppsøkte møteplasser.

Av Sven Grotdal

5090: Nina Rye og de andre veilederne på Diabeteslinjen hadde rekordmange henvendelser i fjor.

Foto: Kristin Øygard

Send sidens lenke til en venn

Rekordtallene gleder Nina Rye, Diabeteslinjens leder, som også er en av de tre faste som svarer på telefon, nett eller chat.

– Ja, dette er gode tall. Det viser til fulle at det er stort behov for oss, og det merker vi også på at vi får flere tunge samtaler og vanskelige problemstillinger å svare på. Noen dager kan være ganske så hektiske og tøffe, sier hun.

I mars 2016 åpnet Diabeteslinjen for chat, og det året steg det totale antallet henvendelser med mer enn 40 prosent. I 2017 var chat-en godt etablert året gjennom. 1491 tok kontakt på denne måten, mot 1058 året før. Men også antall telefonhenvendelser økte i fjor, fra 2528 til 2734, mens antall netthenvendelser holdt seg stabilt, rundt 860. Totaltallet er 5090.

Blodsukker og behandling

Hva er det så det spørres om? Diabeteslinjen har delt spørsmålene inn i seks ganske grove kategorier, og blodsukker og behandling utgjør nesten halvparten, viser statistikken.
Her er fordelingen i 2017, som er så godt som identisk med 2016:

  • Blodsukker 23 %
  • Behandling 25 %
  • Kost/ fysisk aktivitet 13 %
  • Rettigheter 10 %
  • Hjelpemidler 9 %
  • Annet 20 %

Face2Face

Diabeteslinjen er en veiledningstjeneste som er åpen på telefon og chat i seks timer på hverdager og hele døgnet på nett. Diabeteslinjen face2Face driver oppsøkende virksomhet i stedet, rettet mot personer med minoritetsbakgrunn.

Face2Face har egne veiledere med ulik kultur- og språkbakgrunn, og som en del av arbeidet ble det laget egne brosjyrer på arabisk, somali, tyrkisk og urdu i fjor. I tillegg ble til sammen 84 møteplasser oppsøkt i løpet av året, en økning fra 48 i 2016. Rundt 5600 ble registrert på arrangementene. Dette er bare en liten økning fra året før, men til gjengjeld ble det satset mer på mindre grupper i 2017.

– Tallene bekrefter at det er stort informasjonsbehov, og vi opplever også verdien av kulturell tilpasning, sier organisasjonsrådgiver Marianne Lande-Sudall i Diabetesforbundet.