Vil du delta?

Spørreundersøkelse om din internettbruk

Er du mye på nettet for å hente informasjon om helse og sykdom? Eller synes du det er best å spørre legen om det du lurer på? Bruker du digitale hjelpemidler for din egen diabetes? Eller synes du «gamlemåten» er lettere? Diskuterer du det du finner på nettet med fastlegen din?

Av Anne Helen Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge

DELTA I SPØRREUNDERSØKELSE: Hvordan skaffer du deg kunnskap om din diabetes?

Foto: Getty Images

Send sidens lenke til en venn

Forsker Anne Helen Hansen vil gjerne vite hvordan du bruker internett i spørsmål knyttet til diabetesen din.

Et utvalg av Diabetesforbundets medlemmer får anledning til å svare på disse spørsmålene i spørreundersøkelsen DIAcare.

Ved å svare på spørreskjemaet er du med på å bidra til ny kunnskap. Hver eneste deltaker er viktig, enten du er ung eller gammel, kvinne eller mann, føler deg frisk eller syk, bruker internett lite eller ingenting,- eller mye. Undersøkelsen er anonym.

Formålet med undersøkelsen

DIAcare-prosjektet har som formål å øke kunnskapen om hvordan personer med diabetes bruker søkemotorer, sosiale medier, apper og videotjenester for helseformål (med et samlebegrep kalt e-helse), og sammenhengen mellom bruk av e-helse og bruk av fastlege og spesialisthelsetjenesten.
Prosjektet vil også undersøke sammenhengen mellom e-helsebruk og sosioøkonomisk status (inntekt, utdanning mv).

Har du fått forespørsel om å delta? Om du er blant de som har glemt å svare, får du muligheten igjen nå.

- Vi har fått over 800 deltakere allerede, og selv om det er veldig bra, håper vi på enda flere når påminnelsen nå sendes ut, sier lege og forsker Anne Helen Hansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

-Det tar ikke lang tid å svare, og vi vil gjerne ha deltakere med ulikt forhold til bruk av internett. Kanskje du er en som er du mye på nettet for å hente informasjon om helse og sykdom? Eller kanskje bruker du ikke internett noe særlig? Vil du heller spørre legen om det du lurer på? Bruker du digitale hjelpemidler for din egen diabetes? Eller synes du «gamlemåten» er best?

Uansett håper vi på at du vil benytte muligheten til å bidra til å gi oss innsikt i hvordan du som har diabetes bruker internett for helseformål.

Hvem deltar?

Nesten 6000 av medlemmene i Diabetesforbundet med kjent e-post adresse vil få forespørsel om å delta i denne spørreundersøkelsen.
Prosjektet er finansiert av Helse Nord, og ledes av postdoc forsker og lege Anne Helen Hansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Undersøkelsen retter seg mot voksne personer (18 år og eldre) med diabetes over hele landet.

Hva kan jeg bidra med?

For personer med diabetes forventes prosjektet å bidra til forbedret helsehjelp, forbedret opplevelse av helsetjenestene og forbedret egenomsorg.

For helsepersonell vil prosjektet kunne gi grunnlag for utvikling av bedre verktøy for diabetesbehandling og bedre organisering av helsetilbudet.

For samfunnet vil fordelene være bedre forståelse av hvordan vi kan møte utfordringene knyttet til den økende forekomsten av diabetes, samt bedre utnyttelse av eksisterende og nye teknologiske løsninger.

Prosjektet vil også kunne bli til nytte for andre grupper med kronisk sykdom.

Publisering av resultatene

Selve spørreskjemaundersøkelsen administreres av Norsk senter for Forskningsdata (NSD).

Resultatene av undersøkelsen vil bli publisert i internasjonale anerkjente medisinske tidsskrifter og gjennom Diabetesforbundet.

Resultatene vil bli formidlet gjennom aviser og aktuelle nettsteder, blant annet forskning.no og diabetes.no.

Kontaktperson for spørsmål om undersøkelsen: Forsker Anne Helen Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge, telefon 91619655, e-post anne.helen.hansen@unn.no