Landsmøtet 2018:

Sverre Ur ny forbundsleder

Sverre Ur (62) fra Lier er valgt til ny forbundsleder i Diabetesforbundet.

Av Sven Grotdal

NETTOPP VALGT: Sverre Ur gratuleres av avtroppende nestleder Morten Sandmo og applauderes av Marlon Hepsø og Beate Banne, også de ferdig i sentralstyret.

Foto: Morten Brakestad

Send sidens lenke til en venn

For første gang i Diabetesforbundets historie var det kampvotering på vervet som forbundsleder, etter benkeforslag på Martine Hemstad Lyslid. Ur fikk til slutt 141 stemmer, mens den 35 år yngre motkandidaten fra Østfold fikk 88.

– Den viktigste styrken min er nok erfaringen jeg sitter på fra mer enn 30 år innen industrien, sier den nyvalgte forbundslederen når vi spør.

– Jeg har jobbet med både prosjektledelse, konseptutvikling, økonomi og administrasjon, salg og markedsføring. Og det kommer jo i tillegg godt med at jeg har hatt diabetes type 1 i 20 år, sier han.

Teknologi og utstyr

De siste snart 20 årene har sivilingeniøren jobbet innen satelittindustrien med utvikling av elektronikk- og IKT-systemer, og før det han vært innom både sensorer og olje/gass. Kanskje ikke så overraskende da at han er spesielt opptatt av nye teknologiske hjelpemidler og blant annet er fast gjest på den årlige konferansen ATTD (Advanced Technology and Treatment of Diabetes)?

– Noe av det viktigste de neste tre årene blir å skaffe til veie teknologi og utstyr og få det gjennom systemet, slik at alle kan få tilgang til dette. For dem med type 2 er det viktig at de får tilgang til kvalifisert hjelp. Vi kan ikke forvente at alle allmennleger er spesialister på diabetes, men et diabetessenter i hvert fylke kan være med på å bøte på dette; et sted med kvalifisert personell som det kan henvises til, og der helsepersonell også kan ta kontakt. Dette kan vi være med på å sertifisere, antyder Sverre Ur, som nå blir frikjøpt fra jobben som sivilingeniør for å være Diabetesforbundets forbundsleder på heltid, i likhet med sine forgjengere.

Nytt sentralstyre

Sverre Ur overtar etter Nina Skille fra Bodø, som har vært forbundsleder i to perioder. Den samme tiden har Sverre Ur vært medlem i sentralstyret.

Motkandidaten hans på landsmøtet, Martine Hemstad Lyslid, ble valgt med akklamasjon inn i det nye sentralstyret. Det ble også Ronny Bjørkavåg, Oslo, Maria Breistrand, Oslo, Erlend Gjevre, Nordland, Lars Tore Haugan, Trøndelag og Inger Myrtvedt, Hordaland. De tre varamedlemmene til sentralstyret de neste tre årene er Cato Hækkile, Finnmark, Torill Lien Nilsen, Sogn og Fjordane og Ingvar Hauge, Finnmark.