RASP:

Trenger bedre samarbeid rundt spiseforstyrrelser

Diabetes og spiseforstyrrelser er en vanskelig kobling å håndtere – også for helsepersonell. Mer samarbeid om teamet var målet for en godt besøkt konferanse på Gardermoen i dag.

Av Sven Grotdal

Generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet snakket til full sal da han åpnet konferansen om diabetes og spiseforstyrrelser.

Foto: Sven Grotdal

Send sidens lenke til en venn

Generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet sa det slik da han åpnet konferansen «Diabetiske spiseforstyrrelser? – sammenheng, forståelse, behandling».

– Vi tenner alltid to lys når vi har konferanse. Det ene er for alvoret, det andre er for et langt og godt liv med diabetes. I dag passer det veldig godt at begge lysene brenner.

Og forskningsleder og professor Øyvind Rø ved RASP (Regional seksjon spiseforstyrrelser) ved Oslo universitetssykehus fulgte opp da han var første foredragsholder ut:

– Jeg håper på mer samarbeid rundt denne koblingen, mellom diabetes og spiseforstyrrelser, i løpet av dagen.

Stor faglig bredde

Konferansen ble arrangert i et samarbeid mellom Diabetesforbundet og RASP. I salen satt et 50-talls helsepersonell fra Tromsø i nord til Egersund i sør; sykepleiere, kliniske ernæringsfysiologer, leger, psykiatere, miljøterapeuter, en idrettspedagog, en psykolog, veiledere fra Diabeteslinjen …

Spiseforstyrrelser er et samspill mellom arv, miljø og kultur, understreket professor Øyvind Rø ved RASP.

Foto: Sven Grotdal

– Jeg pleier å si, og jeg forsøker også alltid å tenke på det selv: Husk at det er gjerne er redsel, frykt og skam bak fasaden, bak kroppen, personen du har foran deg, innledet Rø med, da han tok en generell gjennomgang av begrepet spiseforstyrrelser under tittelen «Alt er kropp».

Psykiateren har jobbet med teamet i mer enn 20 år, og han var rask med å understreke at årsaken til spiseforstyrrelser er mer enn den voldsomme kroppsfikseringen i samfunnet:

– Jeg sier til studenter at skal de tjene store penger, bør de satse på folks kroppsmisnøye. Men å fokusere ensidig på dette tar bort noe av alvorligheten; det er mer komplekst enn som så. Spiseforstyrrelser er et samspill mellom arv, miljø og kultur.

Fokus på diabetes

Mens Rø tok for seg spiseforstyrrelser generelt og bare så vidt var innom diabetesrelaterte problemstillinger, ble fokuset raskt dreid over mot diabetes utover konferansedagen:

• Overlege Torild Skrivarhaug ved diabetesklinikken på Ullevål snakket om utfordringer der.
• Psykolog Line Wisting fra RASP tok for seg hva forskningen sier om diabetes og spiseforstyrrelser.
• Det kliniske perspektivet – behandlingen – ble ivaretatt i en samtale mellom psykolog Jon Haug og to brukerrepresentanter.
• Psykiater Eline Alten snakket om erfaringer ved Norsk Diabetikersenter.
• En panelsamtale med flere av foredragsholderne og brukerrepresentantene avsluttet konferansen. Her var også Kirsten Djupedal fra BUP (Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) var med.

Noe av bakteppet ga Øyvind Rø i foredraget sitt. Hvert år er det cirka 3200 nye pasienter med spiseforstyrrelser her til lands. Mange av disse har diabetes.