Fikk stipend på 695.000 kroner:

Skal lage inspirerende videoer om diabetes og psyken

– Det er mye psykologi knyttet til diabetessykdommen, og vi er glad for at vi har fått penger til å lage kursvideoer om dette viktige temaet, sier prosjektleder Kristin Øygard i Diabetesforbundet.

Av Ingvild Eilertsen Nyheter fra forbundet

GAVESJEKK: Kristin Øygard i Diabetesforbundet ble overrasket på jobb av generalsekretærene Bjørnar Allgot i Diabetsforbundet (til høyre) og Christian Lillehagen fra Stiftelsen DAM. De delte nyheten om at hun får midler til et videoprosjekt om diabetes og psyken.

Send sidens lenke til en venn

12. desember fikk hun overraskende besøk på jobb av Christian Lillehagen, generalsekretær i Stiftelsen DAM. Han overrakte en gavesjekk på 695.000 kroner til Øygards prosjekt «Se, lær og reflekter».

– Pengene skal gå til å lage 15 kunnskapsfilmer. Tanken er at filmene skal brukes i kurs på nettet, sier Kristin Øygard. Hun har ansvar for kursutvikling og opplæring i Diabetesforbundet.

Psyken er den røde tråden

Det lages tre ulike pakker som retter seg både mot dem med diabetes type 1 og diabetes type 2. Den røde tråden og hovedtemaet er diabetespsykologi, forklarer Øygard.

– Hovedmålet med kursvideoene er å løfte fram den psykologiske biten. Diabetespsykologene er populære, og de får ofte spørsmål om å bidra på lokale kurs. Dessverre er det få diabetespsykologer i Norge. Med disse videoene får vi dokumentert kunnskapen deres og gjort den mer tilgjengelig, og det blir enklere for lokallag å arrangere kurs om diabetespsykologi, sier Øygard.

Skal gi kunnskap og inspirasjon

Tanken er at videoene skal blande brukererfaringer med kunnskap fra psykologene. Viktige temaer er motivasjon og hvordan takle motgang. 

– Diabetes er en sykdom som fører til stor omveltning i livet. Personer med diabetes må tilegne seg kunnskap om sykdommen sin og lære seg egenbehandling. Disse filmene vil gi inspirasjon til å meste den psykologiske utfordringen det er å ha diabetes, sier Kristin Øygard.

Dette er «Se, lær og reflekter»

Diabetesforbundet skal lage 15 videoer totalt.

Videoene skal gi deg med diabetes mer kunnskap på en lett forståelig og inspirerende måte.

De skal handle om god egenomsorg – med psykologi som en rød tråd gjennom det hele.

Vidoene skal brukes i nettkurs og kurspakker. Disse kan lokal- og fylkeslag også bruke. Da blir enklere og billigere for tillitsvalgte å arrangere kurs. De kan selv holde kursene uten å være avhengig av å booke inn foredragsholdere.

Tre filmer skal ha tema «Trening og diabetes type 1».

Tre filmer med tema «En ny start for deg med diabetes type 1».

Tre filmer med tema «Ny inspirasjon for deg med diabetes type 2».

Seks filmer med tema «Diabetes og psykologi».