Hva er diabetes?

Diabetes er en alvorlig sykdom som skyldes mangel på insulin, og for mange også nedsatt insulinvirkning – såkalt insulinresistens. Men ingen sykdomsbilder er like; diabetes har like mange ansikter som det finnes personer med diabetes.

Diabetes finnes i ulike varianter som sammen og hver for seg danner et sammensatt sykdomsbilde. Diabetes type 1, diabetes type 2, MODY, LADA og svangerskapsdiabetes er i virkeligheten forskjellige sykdommer. Men felles har de at blodsukkeret svinger og må reguleres av den enkelte.

Antall

I underkant av 250.000* har diabetes i Norge i dag. Rundt 28.000 av disse har diabetes type 1, mens rundt 220.000 er diagnostisert med diabetes type 2. I tillegg kommer et stort antall som har diabetes type 2 uten å vite om det.

Har jeg diabetes?

Symptomer på diabetes er tydligst ved diabetes type 1, men ofte vage eller utydelige ved diabetes type 2.

Sjekk din risiko

Du kan sjekke din risiko for å utvikle diabetes type 2 de neste ti årene her.

Diabetes type 1

Diabetes type 1, også kalt insulinavhengig diabetes, oppstår i alle aldersgrupper, men oftest hos barn og unge. Diabetes type 1 er til en viss grad arvelig, men ukjente miljøfaktorer betyr minst like mye for om du får sykdommen eller ikke.

 

Diabetes type 2

Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes. De siste årene har vi sett en eksplosiv utvikling i antall tilfeller, både på verdensbasis og her i landet. Overvekt og fysisk inaktivitet spiller en rolle, men arv er en vesentlig faktor.

 

Svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes oppstår i svangerskapet og går vanligvis over etter fødsel.

 

Lada

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in the Adults) er en langsomt utviklende diabetes type 1 hos voksne.

 

MODY

MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) er genetisk diabetes og finnes i mange varianter.

 

Spør en ekspert

På Diabeteslinjen svarer erfarne veiledere, diabetessykepleier, leger, psykologer, farmasøyt og klinisk ernæringsfysiolog. Spør oss gjerne!