Hva er diabetes?

Diabetes er en alvorlig sykdom som skyldes mangel på insulin, og for mange også nedsatt insulinvirkning – såkalt insulinresistens. Men ingen sykdomsbilder er like; diabetes har like mange ansikter som det finnes personer med diabetes.

Diabetes finnes i ulike varianter som sammen og hver for seg danner et sammensatt sykdomsbilde. Diabetes type 1, diabetes type 2, MODY, LADA og svangerskapsdiabetes er i virkeligheten forskjellige sykdommer. Men felles har de at blodsukkeret svinger og må reguleres av den enkelte.

Antall

I underkant av 250.000 har diabetes i Norge i dag. Rundt 28.000 av disse har diabetes type 1, mens rundt 220.000 er diagnostisert med diabetes type 2. I tillegg kommer et stort antall som har diabetes type 2 uten å vite om det.

Har jeg diabetes?

IN OTHER LANGUAGES: Learn more about diabetes in languages such as Polish, Urdu, Tamil, Somali and more. 

Diabetes type 1

Diabetes type 1, også kalt insulinavhengig diabetes, oppstår i alle aldersgrupper, men oftest hos barn og unge. Diabetes type 1 er til en viss grad arvelig, men ukjente miljøfaktorer betyr minst like mye for om du får sykdommen eller ikke.

 

Diabetes type 2

Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes. De siste årene har vi sett en eksplosiv utvikling i antall tilfeller, både på verdensbasis og her i landet. Overvekt og fysisk inaktivitet spiller en rolle, men arv er en vesentlig faktor.

 

Svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes oppstår i svangerskapet og går vanligvis over etter fødsel.

 

Lada

LADA (Latent Autoimmune Diabetes in the Adults) er en langsomt utviklende diabetes type 1 hos voksne.

 

MODY

MODY (Maturity-Onset Diabetes of the Young) er genetisk diabetes og finnes i mange varianter.

 

Spør en ekspert

På Diabeteslinjen svarer erfarne
veiledere, diabetessykepleiere,
leger, psykologer, apoteker og
klinisk ernæringsfysiolog.
Spør oss gjerne!