Diabetes type 1

Diabetes type 1, også kalt insulinavhengig diabetes, oppstår i alle aldersgrupper, men oftest hos barn og unge.

Av grunner vi ikke kjenner til, oppfatter kroppens immunsystem de insulinproduserende betacellene i bukspyttkjertelen som fremmedelementer og ødelegger dem. Dette gir kraftige symptomer, og derfor blir diagnosen stilt raskt. Personer med diabetes type 1 må ha tilførsel av insulin for å leve, gjennom injeksjoner eller fra en insulinpumpe.

Hvordan behandles diabetes type 1?

Alle med diabetes type 1 er avhengig av å tilføre kroppen insulin, og det er du selv som må ta det daglige ansvaret for dette. Hele tiden utfordres du fordi blodsukkeret påvirkes av mange faktorer. 

Utviklingen av nye hjelpemidler og medisiner har gitt personer med diabetes en lettere hverdag. Bedre behandlingsmetoder og ny kunnskap om betydningen av sunt kosthold, fysisk aktivitet og egenomsorg minsker sjansene for å utvikle alvorlige komplikasjoner.

Opplæring og kunnskap om egen sykdom er en forutsetning for god egenomsorg. Men å oppnå en god diabeteskontroll kan ta tid – alt kan ikke læres på en gang.

Blodsukker

Blodsukkermåling er en viktig del av behandlingen. Hvilke behov og mål man har for blodsukkerkontrollen, og hvordan måleresultatene skal brukes, varierer fra person til person og bør diskuteres med legen.

Blodsukkeret bør ideelt sett ligge fastende mellom 4 og 6 mmol/l, og helst lavere enn 10 mmol/l et par timer etter et måltid.

Blodsukkerverdier under 4 mmol/l kalles hypoglykemi (lavt blodsukker / føling). De fleste vil merke ubehag eller får en reaksjon når blodsukkeret kommer ned på 3,3-2,5 mmol/l, men også dette varierer fra person til person - både hvor lavt blodsukkeret er når du får føling, og hvordan du merker følingen.

Les mer om førstehjelp ved føling 

Hos legen

Ved hjelp av HbA1c (langtidsblodsukker) og fastende blodsukker kan legen vurdere blodsukkerreguleringen din sammen med deg.

Kontroll av vekt, blodtrykk, kolesterol og triglycerider er også viktig – samt årlige undersøkelser av øyne, føtter og nyrer. Nyrene kontrolleres både ved hjelp av en blodprøve og ved å måle mengden av eggehvite i urinen.

Behandling

Riktig tilførsel av insulin er grunnleggende. Men også kosthold, fysisk aktivitet, og motivasjon/kunnskap spiller inn.

Barn og diabetes

Les om barn og psykologi og barns rettigheter i barnehage og skole.

Ungdiabetes

Diabetesforbundet har en egen ungdomsorganisasjon for deg mellom 14 - 30 år. 

Medikamenter og medisinsk utstyr

Hva finnes? Hva er best for meg? Hvordan fungerer det?

Spør en ekspert

På Diabeteslinjen svarer erfarne
veiledere, diabetessykepleiere,
leger, psykologer, apoteker og
klinisk ernæringsfysiolog.
Spør oss gjerne!