Behandling type 1

Diabetes type 1 er en kronisk sykdom som varer livet ut, og som stiller store krav til egenbehandling.

Send sidens lenke til en venn

Hvordan behandles diabetes type 1?

Behandling av diabetes type 1 er motivasjon, kunnskap, kost, fysisk aktivitet og medisiner.

Opplæring og kunnskap om egen sykdom er en forutsetning for god egenomsorg. Men å oppnå en god diabeteskontroll kan ta tid – alt kan ikke læres på en gang.

Utviklingen av nye hjelpemidler og medisiner har gitt personer med diabetes en lettere hverdag. Bedre behandlingsmetoder og ny kunnskap om betydningen av sunt kosthold, fysisk aktivitet og egenomsorg minsker sjansene for å utvikle alvorlige komplikasjoner.

Alle med diabetes type 1 er avhengig av å tilføre kroppen insulin, og det er du selv som må ta det daglige ansvaret for dette. Hele tiden utfordres du fordi blodsukkeret påvirkes av mange faktorer.

Blodsukker

Blodsukkermåling er derfor en viktig del av behandlingen. Hvilke behov og mål man har for blodsukkerkontrollen, og hvordan måleresultatene skal brukes, varierer fra person til person og bør diskuteres med legen.

Blodsukkeret bør ideelt sett ligge fastende mellom 4 og 6 mmol/l, og helst lavere enn 10 mmol/l et par timer etter et måltid.

Blodsukkerverdier under 4 mmol/l kalles hypoglykemi (lavt blodsukker / føling). De fleste vil merke ubehag eller får en reaksjon når blodsukkeret kommer ned på 3,3-2,5 mmol/l, men dette varierer fra person til person - både hvor lavt blodsukkeret er når du får føling og hvordan du merker følingen.

Hos legen

Ved hjelp av HbA1c (langtidsblodsukker) og fastende blodsukker kan legen vurdere din blodsukkerregulering sammen med deg.

Kontroll av vekt, blodtrykk, kolesterol og triglycerider er også viktig – samt årlige undersøkelser av øyne, føtter og nyrer. Nyrene kontrolleres både ved hjelp av en blodprøve og ved å måle megnden av eggehvite i urinen.