Diabetes type 2

Diabetes type 2 er den vanligste formen for diabetes, og de siste årene har vi sett en eksplosiv utvikling i antall tilfeller.

Send sidens lenke til en venn

MANGE I SAMME BÅT: Du er ikke alene hvis du har diabetes type 2. En god egeninnsats er en del av behandlingen, og Diabetesforbundet har mange ulike møteplasser du kan møte andre.

Foto: Getty Images

Sykdommen skyldes dels nedsatt insulinproduksjon, dels at insulinet virker for dårlig. 

Diabetes type 2 kan til en viss grad reguleres og behandles med vekttap, fysisk aktivitet og kosthold, men for de fleste vil også medikamentell behandling bli nødvendig.

Du skal også få tilbud om opplæring. Les mer om Startkurs her.

For å utvikle diabetes type 2 må man være arvelig disponert, men overvekt og mangel på fysisk aktivitet er de viktigste triggerfaktorene.

Hvordan redusere risikoen?

Forekomst

Diabetes type 2 oppstår som oftest hos voksne, men forekommer også i økende grad hos unge voksne. 

Rundt 200.000 har diabetes type 2 og 28.000 diabetes type 1 i Norge - til sammen cirka 230.000. Det utgjør i overkant av 4 % av befolkningen.

I tillegg er det et stort antall som ikke vet at de har diabetes type 2. Undersøkelser tyder på at for hver 100. pasient med kjent diabetes, kan det være mellom 50 og 100 med uoppdaget diabetes i befolkningen. Det totale tallet for diabetes type 2 i Norge kan med andre ord være mellom 300.000 og 400.000, når de udiagnostiserte er tatt med.

Klikk her for å se Helsedirektoratets opplæringsfilm for helsepersonell om utredning og diagnostikk av diabetes type 2. (august 2017)