Vi har de siste dagene fått svært mange henvendelser om boka «Den praktiske diabetesboka - spis deg frisk på 6 uker» .

Diabetesforbundet har ingen forbindelse med denne utgivelsen og støtter selvsagt ikke gale påstander eller formidling av diabetesmyter. Vi skulle ønske at forfatterne hadde tydeliggjort at målgruppen for denne boken er personer med diabetes type 2, eller for de som ønsker å forebygge utvikling av type 2. Vi har fått bekreftet fra forfatterne at de nå forsøker å få limt/klistremerker på boka med teksten «For deg med insulinresistens, pre-diabetes og type 2».

Mange med diabetes type 2 ønsker å leve med et lavkarbokosthold, og vi ønsker at også disse har et tilbud hos oss i Diabetesforbundet. Forfatternes første bok er derfor kvalitetssjekket av vår kliniske ernæringsrådgiver Anne-Marie Aas, og ligger til salg i vår nettbutikk. Forfatterne fikk tilbakemelding på at vi foretrakk at de brukte "diabetes type 2" på bokens forside.

Det finnes ingen avtale om å ta inn eller selge oppfølgeren.

Diabetesforbundet reagerer på bruk av formuleringer av typen "spise seg frisk" fra diabetes. Særlig reagerer vi på dette når det ikke spesifiseres at det gjelder personer med diabetes type 2. I vår informasjon foretrekker vi å fortelle at man kan bli symptomfri fra diabetes type 2, men dessverre aldri frisk. Med endringer av levevaner og vekttap vil mange med diabetes type 2 oppleve at de blir "friske", altså at blodsukkeret er normalt og at de ikke trenger blodsukkersenkende medisiner. Dersom man går tilbake til gamle vaner, vil imidlertid blodsukkeret stige igjen.

Som forfatterne selv har sagt, er det umulig å bli frisk fra diabetes type 1. Og vi reagerer på at det ikke differensieres mellom type 1 og type 2 i tittel i denne boka. For mange som ikke har et tett forhold til diabetes, kan det være uklart og vanskelig å skille mellom typene av diabetes, fordi det ikke angår en selv. Vi er derfor bekymret for belastningen en med type 1 kan oppleve når man får velmente gaver og tips fra venner og kjente om at "nå kan du bli frisk fra diabetesen din". For det kan man jo dessverre aldri.