Endelig er det bevegelse i saken om Freestyle Libre. Flere norske medier meldte torsdag at Beslutningsforum nå hadde godkjent systemene Dexcom 5 og Eversense, som er andre måter å måle blodsukkeret elektronisk på. Det stemmer dessverre ikke.

- Det kan være vanskelig å forstå forskjellen mellom alle disse blodsukkermålerne som måler hele tiden, men det er utrolig viktig at helsemyndighetene klarer å skille disse systemene. Vi håper nå at brukertrykket rundt disse behandlingshjelpemidlene gjør at myndighetene får fart på seg for å gjøre alle tilgjengelig. Og i første omgang nå Freestyle Libre, sier generalsekretær i Diabetesforbundet, Bjørnar Allgot.

Det var på mandag denne uken at Beslutningsforum åpnet for at systemet Freestyle Libre kan brukes av barn med diabetes type 1. Diabetesforbundet er lettet over at det nå er bevegelse i saken, etter å ha jobbet for å få apparatet på refusjon i flere år.

- Men vi stiller oss uforstående til at Beslutningsforum nå skal igangsettes en anbudsprosess da det ikke finnes tilsvarende produkter til Freestyle Libre. Vi frykter at dette nå vil trekke enda lenger ut i tid, sier Allgot.

Anbudsprosesser er utrolig tidkrevende, og det er allerede et anbud med insulinpumper og kontinuerlige blodsukkermålere som er svært forsinket.

- Vi frykter en ny seig byråkratisk prosess. Det offentlige systemet er så innfløkt at før utsyr blir tilgjengelig, har det allerede kommet ti nye apparater som er bedre og mer avansert, sier Allgot

Beslutningsforum har sendt saken til Helse- og omsorgsdepartementet for prinsipielle avklaringer om finansiering og datasikkerhet.

- Nå ligger ballen i Bent Høies hender. Han må nå sørge for at moderne blodsukkermåling blir tilgjengelig for alle med diabetes type 1, og de med type 2 som bruker hurtigvirkende insulin. Det er en revolusjon for behandlingen, sier Allgot.

- Måling av blodsukkeret ved å stikke seg i fingeren er på vei ut. Det er mye utvikling i denne typen elektroniske målere som sitter på kroppen. Om fem til ti år kommer alle med diabetes å måle blodsukkeret på denne måten, og vi kommer til å riste på hodet av at vi måtte stikke oss i fingeren, sier han.