IDF Europa tilhører den Internasjonale diabetesføderasjonen (IDF), og er en paraplyorganisasjon for 70 nasjonale diabetesorganisasjoner fra 47 europeiske land.

Organisasjonen har som mål å jobbe for en bedre hverdag for personer med diabetes og deres pårørende, på tvers av landegrenser. Gjennom kampanjer og politisk arbeid ønsker IDF Europa å skape større oppmerksomhet om diabetes og påvirke europeiske myndigheter til å satse på forebygging og bedre diabetesomsorg.

- Det er viktig for Diabetesforbundet å delta aktivt i det internasjonale samarbeidet for å lære av de andre landene, drøfte felles utfordringer og lytte og lære av andres suksesser. Dette er også en mulighet til å være med å påvirke hva som skjer i diabetesverden fremover. Diabetes er en global utfordring, og selv om det er ulike utfordringer på tvers av landene er det viktig med et solid IDF som en sterk  stemme mot beslutningstagere for å skape en hverdag med diabetes som er best mulig – og en fremtid uten, sier sentralstyremedlem Erlend Gjevre som var tilstede på konferansen.

Organisasjonen støtter også de nasjonale diabetesorganisasjonene med oppdatert forskning og informasjonsmateriell. Norge var med på etableringen av IDF i 1949 og har hatt flere representanter i styret, både i IDF verden og IDF Europa.

Sentrale temaer for møtet i Lisboa var ungdomsarbeid, tilgang på helsetjenester, medisiner og utstyr, politisk påvirkningsarbeid og sosiale medier. Foruten Erlend Gjevre, deltok  politisk rådgiver Linda Markham fra Norge.