Sitat

Mitt beste diabetestips er å kjenne sin kropp og sin diabetes – av den enkle grunn at ingen diabetes er lik.

Lena Olava Stiland, nestleder Diabetesforbundet Agder, leder Diabetesforbundet Mandal
Sitat

Å tørre og leve, og prøve nye ting. Da følger sykdommen deg, men den driver ikke livet.

Monica Urdalen, leder Diabetesforbundet Agder
Sitat

Få kontakt med en diabetessykepleier for å få råd og veiledning, god opplæring og god omsorg.

Ann-Karin Andorsen, diabetessykepleier og samhandlingskoordinator for diabetes i nord, UNN.
Sitat

Å alltid være åpen om diabetesen sin, og informere de nærmeste. Hvis det skulle skje noe, er du tryggere enn om ingen vet om det.

Bjørn Peter Sandmo, Ungdiabetes
Sitat

Planlegge dagen, men være åpen for forandringer. Det er lettere med insulin og virketider hvis du kan time det litt.

Bjørnar Allgot, generalsekretær i Diabetesforbundet
Sitat

Å alltid være forberedt og å planlegge dagen – for å ha det best mulig.

Merethe Evja, tillitsalgt i Arendal, Froland og Grimstad
Sitat

– Mitt kjempetips er å sette insulin før du spiser, ikke etterpå. Da unngår du høyt blodsukker.

Anne Mette Bjørkavåg