Vi har opplevd stor etterspørsel etter informasjon på engelsk om diabetes, og har nå fått oversatt en av våre hovedbrosjyrer.

Vi håper det kan være et hjelpemiddel for helsepersonell i situasjoner hvor engelsk kommunikasjonsspråket, både til utdeling og for samtale og opplæring.

Last ned brosjyren "What is diabetes?"