De fire prosjektene er blant de til sammen 131 helseprosjektene som fikk støtte i denne omgangen, med en samlet tildeling på 60 millioner kroner.

Tildelingsprosenten er på 20 prosent, som er mer enn i fjor da den var lavere enn normalt i 2016.

– Det er flott at tildelingsprosenten igjen er høyere enn i fjor. Vi har fått mange gode søknader, og disse 131 prosjektene kommer til å bety mye for mange, sier generalsekretær i Extra-stiftelsen, Hans Christian Lillehagen, i en pressemelding.

For Diabetesforbundet er tildelingsprosenten på drøyt 22 %. Åtte søknader ble avslått, og fire ble altså innfridd:

  • Bedre diabeteshverdag for unge voksne (Ungdiabetes): 469.000
  • Foreldreveiledningsprogram ved diabetes (Nasjonalt barne- og familieutvalg): 385.000
  • «Min diabeteshverdag», tilpasset institusjoner: 280.000
  • Podcast med fokus på de psykologiske aspektene ved diabetes: 220.000

– Dette er hovedrunden, men det blir en ny runde med frist allerede i september. Da har vi minst to nye søknader, i tillegg til at vi skal foredle noen av dem vi har fått avslag på i denne omgang. Vi får begrunnede avslag fra Extra-stiftelsen på alle søknadene, og det tar vi utgangspunkt i når vi jobber med å forbedre søknadene vi allerede har skrevet, forteller organisasjonsrådgiver Tore Amundøy i Diabetesforbundet.

I tilsvarende tildelingsrunde i fjor fikk Diabetesforbundet Extra-midler til bare ett prosjekt.