Diabetesforbundet arbeider med å skape likeverdige helsetilbud for personer med innvandrerbakgrunn. Det er langt høyere forekomst av diabetes type 2 hos innvandrergrupper fra Asia og Afrika enn blant etnisk norske personer.

Et enormt informasjonsbehov

Gjennom vår oppsøkende tjeneste Diabeteslinjen face2face opplever vi at det er et enormt informasjonsbehov om diabetes blant minoriteter. Den samme tilbakemeldingen får vi fra helsepersonell som etterlyser informasjonsmateriell på flere språk.

Høy sykelighet og dødelighet

Mangel på informasjon får svært alvorlige konsekvenser for dem det gjelder. Rapporten «Diabetesbehandling i det flerkulturelle Norge» viser at når minoriteter får en sykdom, er både sykeligheten og dødeligheten høyere enn hos majoriteten.

Innvandrere har oftere høyere terskel til helsetjenesten, begrenset helseinformasjon, annen helseforståelse og manglende kunnskap om sammenhengen mellom levemåte og helse. Det må vi gjøre noe med.

Målgruppetilpasset materiell

Diabetesforbundet har laget ny brosjyre om diabetes – "Hva er diabetes?" –  som er oversatt til arabisk, somali, tyrkisk og urdu. Brosjyren er tilpasset de ulike målgruppene med tanke på for eksempel kosthold. Bakerst i brosjyren finner du den norske versjonen.

Ønsker du å laste ned brosjyren, finner du den her – på knappene for urdu, arabisk, tyrkisk og somali.