Tre prosjekter fra Diabetesforbundet er blant de til sammen 179 helseprosjektene som har fått støtte gjennom ExtraStiftelsen i denne omgangen, med en samlet tildeling på 71 millioner kroner.

– Dette er en gledens dag for veldig mange prosjektledere, organisasjoner, frivillige og deltakere over hele landet, sier generalsekretær i ExtraStiftelsen, Hans Christian Lillehagen, i en pressemelding.

Tildelingsprosenten er på 26,8 prosent, opp fra 20 prosent i fjor.

Diabatesforbundet får kr 2,255.625,- fordelt på tre prosjekter. Totalt ble det sendt inn 15 søknader. 

– Det som er positivt her er at det er to relativt store prosjekter: "Insufanten på Norgesturné", et tre-årig prosjekt, og "Diabetestrygghet", som er utviklingen av et pårørendekurs som skal inn i Diabetesskolen, sier Tore Amundøy, organisasjonsrådgiver i Diabetesforbundet.

Disse ble henholdsvis tildelt kr 1,325.125,- og kr 522.000,-.

I tillegg fikk forbundet kr 408.500,- til "Kan du 'vise' meg diabetes", et to-årig prosjekt som går på utvikling av verktøy for bruk av Diabeteslinjen face2face, en oppsøkende informasjonstjeneste rettet mot minoriteter.

– De søknadene som ikke fikk tildeling, vil bli gjennomgått når begrunnelsen for avslaget kommer, og så vil vi vurdere om de skal sendes inn i september igjen, sier Amundøy.