MYE MAT: Fire kurdiske kvinner sto for maten på den tyrkiske temakvelden, gjennom prosjektet Mora Di Jobber Her.

Foto: Betül Cockluk

SENTRALE: Fra venstre Hatica Lük fra TFHN, Arild Aambø fra NAKMI og Betül Cokluk fra Diabetesforbundet.

Spesielt mange med tyrkisk bakgrunn har diabetes type 2, såpass mange at de ligger som nummer tre blant innvandrerbefolkningen. Dette var noe av utgangspunktet for temakvelden, som hadde overskriften «Kan jeg få diabetes?».

– Vi la arrangementet til Bruket på Grønland (i Oslo, red.anm.), som er en kafé og bar. Det er viktig med et nøytralt lokale; vi har hatt for lett for å tenke at alt må skje i moskeene. Ikke alle med tyrkisk bakgrunn er medlem i moskeer, og bare en brøkdel av medlemmer i moskeer er aktive, sier Betül Cokluk, organisasjonsrådgiver i Diabetesforbundet og selv tyrkisk.

Samarbeid

Bak temakvelden sto Diabetesforbundet og Tyrkiske Foreningers hovedorganisasjon (TFHN), som teller 7500 mer eller mindre aktive medlemmer i 12 ditto organisasjoner. Hatica Lük, leder for TFHN, åpnet møtet, og lege og seniorrådgiver Arild Aambø i Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse holde en halvtimes foredrag med muligheter for spørsmål.

– Vi hadde også en sofasamtale, der blant annet generalsekretær Bjørnar Allgot var med, sammen med helsepersonell med tyrkisk bakgrunn: tannlege, lege og farmasøyt. Da kom det fram stor interesse for temaet. Vi målte også blodsukker, og blant de 48 som fikk det målt, lå noen få litt høyt. Vi la også fram brosjyremateriell på både tyrkisk og norsk, forteller Betül Cokluk.

Kurdisk mat

Mat og kosthold er en viktig del av bildet når diabetes er tema, og her ble de geografiske grensene utvidet litt. Matlagingen og serveringen sto Mora Di Jobber Her for, et kurskonsept som kurser minoritetskvinner, i dette tilfellet kurdere fra blant annet Irak.