Det var Diabetesforbundets budskap under høring om statsbudsjettet 2021 i familie- og kulturkomiteen i Stortinget. I neste års statsbudsjett er det satt av 1185 millioner kroner i såkalte stimuleringsmidler til frivillighet og idrett for første halvår i 2021. Dette er ekstra penger som myndighetene bevilger i forbindelse med koronapandemien.   

− Vi er kjempeglade for disse pengene, men vi er bekymret for at midlene ikke fordeles på en god nok måte, sier generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot. 

For mye ressurser på administrasjon 

Støtten til helsefrivilligheten har så langt blitt gitt gjennom prosjektmidler.  

− Det innebærer at vi har vært nødt til å bruke mye ressurser på søknadsprosesser og annen administrasjon. I stedet ønsker vi at pengene blir gitt direkte til frivilligheten. For oss er det viktig at personer med diabetes får mest mulig ut av disse midlene. Da må pengene fordeles på en mer hensiktsmessig måte, sier Allgot.  

Koronapandemien har ført til en fullstendig omlegging av aktiviteter og drift både lokalt, regionalt og nasjonalt. Diabetesforbundet har avlyst alt av fysiske arrangementer og mange av forbundets kjerneaktiviteter har blitt flyttet over på digitale flater.  

Vi vet hvor skoen trykker

For Diabetesforbundet har det vært viktig å finne nye løsninger for å møte medlemmenes behov. Dette har vært et krevende omstillingsarbeid, og helt nødvendig for å ivareta både medlemmer og frivillige.   

− Vi har fått en større arbeidsmengde, men har i hovedsak samme antall mennesker til å utføre arbeidet. Derfor oppleves det som mangel på tillit fra myndighetene at pengene til frivilligheten fordeles gjennom prosjektmidler som krever ytterligere ressurser av organisasjonene. Det er vi frivillige organisasjoner som kjenner medlemmenes behov og vet hvor skoen trykker, sier Allgot. 

Tall fra Frivillighet Norge viser at to av tre organisasjoner ikke har benyttet krisepakken for frivilligheten så langt. Det er fremdeles 80 millioner kroner igjen i to aktive programmer i Stiftelsen Dam, der helsefrivilligheten kan søke om støtte til prosjekter i forbindelse med koronapandemien.

− Dette viser at de støtteordningene som har kommet i forbindelse med koronapandemien, ikke møter behovene til de frivillige organisasjonene, avslutter generalsekretær Allgot.