Anbefalinger om å bruke munnbind skal hindre smittespredning av covid-19. 

For dem som allerede lider mest under pandemien, nemlig personer i risikogruppen, kan kostnadene til munnbind bli en uakseptabel tilleggsbelastning.

Kan ikke risikere mer isolasjon

En av tre som døde av covid-19-viruset hadde diabetes, ifølge internasjonale tall. Personer med diabetes - i kombinasjon med høy alder, fedme og tilleggslidelser som for eksempel hjerte- og karsykdommer - har allerede tilbragt måneder i isolasjon og ensomhet i frykt for å bli smittet. Etter at samfunnet åpnet igjen, er det fremdeles mange av disse som kun forlater hjemmet når det er absolutt nødvendig.  

− Det er uholdbart med flere innstramminger for de som er mest sårbare. Vi må i stedet gjøre det så trygt som mulig for disse menneskene å bevege seg ute i samfunnet i den lille tiden de faktisk gjør det. Vi kan ikke risikere at de blir enda mer isolerte, sier generalsekretær i Diabetesforbundet Bjørnar Allgot.

Stor utgift for de svakeste 

Selv om det viktigste fortsatt er å overholde enmetersregelen, er Diabetesforbundet positive til anbefalinger om bruk av munnbind. Men vi mener personer i risikogruppene må få kostnadene dekket. 

− Vi vet at diabetes type 2 rammer oftere i grupper med lav inntekt. For flere av disse er kostnader til munnbind en ekstrautgift de rett og slett ikke har råd til, fortsetter Allgot.

Dette foreslår Diabetesforbundet: Legen kan gjøre en helhetsvurdering av pasientens risiko for å bli alvorlig syk av covid-19. Så får legen anledning til å skrive ut munnbind på blå resept dersom vurderingen er at pasienten har høy risiko.