– En typisk ting vi får høre er at «min gamle pappa med diabetes får ikke kake på sykehjemmet». Sånn bør det ikke være. For eldre mennesker mot slutten av livet handler det om livskvalitet, ikke om stålkontroll på blodsukkeret, sier Gry Lillejordet, diabetessykepleier i Diabetesforbundet. 

Torsdag 12. november stilte hun til webinar for sykepleiere som jobber i kommunehelsetjenesten. 

Gikk du glipp av webinaret? Følg med på vår YouTube-kanal. Vi deler webinaret når videoen er klar, i mellomtiden kan du se andre nyttige webinarer.

Vil knuse myter 

Lillejordet hadde med seg Beryll Kristensen, som leder faggruppa for diabetessykepleiere i Norsk Sykepleierforbund. De to svarte på spørsmål om alt sykepleiere i kommunehelsetjenesten lurte på. Spørsmålene ble utgangspunktet for innholdet.

– Vi vil knuse en del myter, for eksempel om kosthold. Mange tror at diabetes først og fremst er knyttet til hva man spiser, men bildet er jo mye mer sammensatt, sier Lillejordet.

Superaktuelt for mange

Skillet mellom diabetes type 1 og type 2 var også et tema på webinaret. Mange leger og sykepleiere mangler kunnskap om hva som skiller typene, sier diabetessykepleierne.

– Andre typiske utfordringer er at helsepersonell ikke vet hva de skal gjøre når blodsukkeret blir for høyt. Noen får ikke insulin, andre får den ikke på riktig tidspunkt. Mye helsepersonell vet heller ikke hvilke medisiner pasientene går på, eller de vet ikke når medisinene bør gis, forteller Beryll Kristensen.

Diabetessykepleierne understreker:

– Dette er jo dyktige leger og sykepleiere, men de har mange ulike problemstillinger å forholde seg til. Nettopp derfor er dette webinaret nyttig. Med enkle grep kan sykepleiere få mer kunnskap som bedrer omsorgen. Det er ofte ikke så mye som skal til.