– Jeg har stor respekt for Diabetesforbundet og det arbeidet de gjør. Da denne stillingen dukket opp, tenkte jeg at den er perfekt for meg. Jeg er opptatt av å jobbe med noe som er viktig for mange, og som jeg kan brenne for. Jeg gleder meg til å jobbe med en så viktig sak som diabetes, sier Skjellanger.

Anne-Grete Skjellanger har over 20 års erfaring fra helsemyndighetene. Hun kommer fra en stilling som leder for det nasjonale arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet. 1. august 2021 overtar hun stafettpinnen etter Bjørnar Allgot, som går av med pensjon. Han har vært generalsekretær i Diabetesforbundet siden 1992. 

Vil gjøre Diabetesforbundet mer synlig

– Jeg kommer på mange måter til dekket bord. Diabetesforbundet er en stabil organisasjon. Fra arbeidet i Helsedirektoratet har jeg opplevd forbundet som en konstruktiv og god samarbeidspartner. Jeg tror likevel jeg har noe å tilføre. Etter over 20 år i helsemyndighetene, kjenner jeg systemene som Diabetesforbundet er avhengig av. Jeg mener forbundet har et potensial for å bli enda mer synlig og for enda større påvirkning, sier Skjellanger.

Det er Diabetesforbudets sentralstyre som ansetter ny generalsekretær. Leder Sverre Ur trekker spesielt frem Skjellangers lange erfaring og brede kontaktnett.

– Anne-Grete kjenner Helse-Norge ut og inn og har et bredt kontaktnett både i byråkratiet, politikken og i helseforetakene. Den kompetansen er avgjørende i vårt arbeid med å sikre at personer med diabetes får best mulig behandling og oppfølging. Vi er veldige glade for å få Anne-Grete med på laget og er helt sikre på at hun vil styrke arbeidet vårt, sier forbundslederen.

Ønsker en smidig overgang

Skjellanger begynner i Diabetesforbundet 2. mai neste år, men overtar ikke generalsekretærstillingen før 1. august.

– Vi ønsker at den nye generalsekretæren skal få tid til å sette seg inn i arbeidsoppgavene og at det skal bli en smidig overgang. Derfor starter Anne-Grete i god tid før Bjørnar går av. De to vil samarbeide tett, og Bjørnars oppgave er å dele mest mulig av den kompetansen og de nettverkene han har bygget opp i snart 30 år som generalsekretær, sier Ur.