Noen personer med diabetes er i risikogruppen for å bli alvorlig syke av koronaviruset. Er du blant dem som synes koronosituasjonen er uoversiktlig og vanskelig? Da kan det hjelpe å snakke med noen. Psykologisk støttesamtale er gratis og varer i 30 minutter. I løpet av samtalen gir psykologen deg praktiske råd og tips som demper uro og bekymring. 

Samtale med eksperter innen diabetespsykologi
Psykologene du kan snakke med er ledende i Norge innen diabetespsykologi. I tillegg er alle tre medlemmer av Diabetesforbundets faggruppe for diabetespsykologi. Støttesamtalen tar utgangspunkt i de spørsmålene, bekymringene og erfaringene du har. Du velger selv om du ønsker at samtalen skal foregå på telefon eller som videokonferanse. Dette er et lavterskeltilbud som tilbys en gang per person. Psykologen fører ikke journal eller følger deg opp videre. Du får råd om hvor du kan henvende deg dersom du har behov for mer hjelp. 

Slik bestiller du time
Etter gjeldende retningslinjer foregår samtalen på sikker linje, og psykologen befinner seg på et skjermet sted uten
 forstyrrelser. For å bestille time kontakter du Diabeteslinjen via 815 21 948 eller diabeteslinjen@diabetes.no. Dit kan du ringe på hverdager fra 9.00 til 15.00. Ved å oppgi telefonnummer eller mailadresse til Diabetesforbundets veiledere, vil en av psykologene kontakte deg til avtalt tid.

Psykologiske støttesamtaler tilbys fra juni 2020 og ut året. Prosjektet er støttet av Stiftelsen Dam.

Ane Wilhelmsen-Langeland

Spesialist i klinisk psykologi og PhD

Klinisk psykolog med erfaring fra helsepsykologisk arbeid og har jobbet mye med mennesker med ulike sykdommer, mest diabetes type 1 og 2. Hun er søvnekspert og har selv hatt diabetes type 1 siden 1991.

Randi Abrahamsen

Spesialist i klinisk psykologi

Har jobbet ved spesialisert poliklinikk for psykosomatikk og traumer ved Sørlandet sykehus, Kristiansand. Har vært psykologspesialist siden 1985. Har jobbet med diabetes siden 1986, både type 1 og type 2, med barn, ungdom, familier og voksne.

Jon Haug

Spesialist i klinisk psykologi        og PhD

Forsvarte doktorgraden ved det medisinske fakultet om diabetes i 2010. Har skrevet "Diabetespsykologi – samspillet mellom kropp og sinn". Boka er også oversatt til svensk. Er forsker, klinisk psykolog og psykologisk medarbeider i Diabetesforbundet.