Skjemaet for særfradrag for store sykdomsutgifter fulgte med medlemsbladet i mange år. Siden det nå gjelder såpass få, har vi valgt å «bare» sende det på e-post eller i posten på forespørsel – til dem som ikke laster det ned og printer det via nettsiden vår, diabetes.no.

Slik kan du få det tilsendt:

  • Hvis du ringer 23 05 18 00 mellom kl. 15.00 og 20.00 onsdag 12. eller torsdag 13. februar.
  • Hvis du sender en e-post til post@diabetes.no.
  • I dagene før innleveringsfristen for skattemeldingen, fra 27. til 30. april, vil det også være mulig å bestille skjemaet ved å ringe 23 05 18 00 mellom 15.00 og 20.00.

Særfradraget regnes fra 67 prosent av de oppførte kostnadene. Av dette får du så 28 prosent trukket fra på skatten.

NB! Det er altså kun dersom du har fått særfradrag både for inntektsåret 2010 og 2011 at du fremdeles kan søke om særfradrag for store sykdomsutgifter.

I statsbudsjettet for 2012 vedtok Stortinget at særfradragsordningen skulle fases ut gradvis fra og med inntektsåret 2012 og avvikles helt i 2015. Inntil en eventuell ny ordning er på plass, vil særfradraget for store sykdomsutgifter gis etter de reglene som gjelder for inntektsåret 2013.