Fire sykepleiere ved Sykehuset Østfold krevde fulltidsstillinger og fikk medhold i Tvisteløsningsnemnda. I stedet for å akseptere det, gikk sykehuset rettens vei

– Når fire spesialsykepleierne blir saksøkt av sin egen arbeidsgiver for å benytte seg av en rettighet de har – nemlig retten til en full stilling, må vi si fra! 

Det sa Diabetesforbundet kommunikasjonssjef Turid Spilling i sin appell tirsdag 15. september. Flere holdt appeller om saken, fra politiker Tuva Moflag (Arbeiderpartiet) og UNIO-leder Ragnhild Lie, til Sykepleierforbundets leder Lill Sverresdatter Larsen.

– Dette er en gledens dag, sa Larsen, og kunne fortelle at saken mot sykepleierne er avvist av retten. Sykehuset har likevel sagt at de vil kjempe videre i saken. 

Les Diabetesforbundets appell for sykepleierne

Diabetes tar aldri fri. 24 timer i døgnet, 7 dager i uka – 365 dager i året. Resten av livet.

Alle med diabetes jobber helt tiden for å holde seg friske. Denne jobben krever store doser motivasjon, kunnskap – og dyktige støttespillere.

Støttespillere som lytter, støttespillere som gir omsorg og veiledning – og ikke minst støttespillere som deler av sin ekspertise og kunnskap.

Og nettopp derfor er vi her i dag – fordi sykepleiere har en sentral rolle i livene og i kampen for å opprettholde god helse. 
Når fire spesialsykepleierne blir saksøkt av sin egen arbeidsgiver for å benytte seg av en rettighet de har – nemlig retten til en full stilling, må vi si fra!

De fleste av oss vil i løpet av livet være avhengige av kompetente og trygge sykepleierne. Da vil vi ha den sykepleieren som er ekspert på VÅR tilstand på vakt!

Turid Gjerde Spilling, kommunikasjonssjef i Diabetesforbundet

For vi kan ikke godta at sykepleiere som har jobbet beinhardt for å bli gode på akkurat sitt fagfelt, ikke får brukt kompetansen sin. Vi vil ikke godta at pasienter får dårligere behandling fordi vaktplanen må gå opp.

Vi kan heller ikke godta at hardarbeidene sykepleiere sliter med å få boliglån fordi de ikke har en 100 prosent-stilling. Eller at de ikke tør få de barna de ønsker seg, fordi en uforutsigbar arbeidshverdag er vanskelig kombinere med et familieliv.

«Hvis vi gir etter for kravet, vil det komme en drøss med andre lignende krav», sier direktøren ved sykehuset Østfold.
Det sier faktisk noe om hvor mange sykepleiere som ufrivillig jobber i deltidsstilllinger.

Det sier kanskje også noe om hvor mange som jobber i stillinger der de ikke får brukt akkurat det de kan best.

Diabetesforbundet vet hvor viktig det er med rett kompetanse på rett sted. Våre medlemmer opplever altfor ofte at fagkompetansen på diabetes ikke er god nok.

For dem kan det være et spørsmål om liv eller død at det er sykepleierne på rett sted til rett tid, og «ikke på en annen avdeling» fordi det er slik sykehusledelsen får helgekabalen til å gå opp - samtidig som vi vet om sykepleiere som sitter med spisskompetanse på diabetes som ufrivillig jobber helt andre steder.

Vi mangler allerede sykepleiere i Norge, og vi vil trenge enda flere i årene framover. Koronapandemien har understreket hvor viktige sykepleierne er i førstelinjen og beredskapen.

Men hvordan skal vi rekruttere og beholde sykepleierne dersom helsevesenet ikke gir dem fulle stillinger hvor de får brukt kompetansen sin? Fulle stillinger som gir trygghet og overskudd – men også motivasjon til å gjøre den livsviktige jobben de gjør.

Politikerne og arbeidsgiverne må legge til rette for hele og faste stillinger til alle sykepleiere. Politikere og arbeidsgivere må sørge for at kompetansen utnyttes – og kommer pasientene til gode.

De fleste av oss vil i løpet av livet være avhengige av kompetente og trygge sykepleierne. Da vil vi ha den sykepleieren som er ekspert på VÅR tilstand på vakt!

Vi trenger trygge, kunnskapsrike og ikke minst motiverte sykepleiere – 7 dager i uka, 365 dager i året – resten av livet.