– Vi har besluttet at det ikke lenger er noen grunn til at personer med diabetes skal følge andre retninglinjer enn resten av befolkning, sier generalsekretær Bjørnar Allgot i Diabetesforbundet.

Fra 1. august åpnes det dermed igjen for at både lokal- og fylkeslag, Ungdiabetes og barne- og familieutvalg kan gjenoppta styrearbeid og skape møteplasser lokalt og regionalt.

Følg gjeldene smittevernregler

Vanlige smittevernregler gjelder – altså eventuelle lokale tiltak og Folkehelseinstituttets anbefalinger og krav. FHI opplyser blant annet om at:

  • du må sjekke din kommunes nettside for å undersøke om det er satt inn særskilte lokale tiltak der du bor.
  • du må følge krav om antall deltagere og avstand mellom deltagerne.
  • personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk, ikke bør oppsøke arrangementer i andre kommuner.

Sett deg inn i krav til arrangementer og samlinger her

Stadig flere vaksinerte

Over 80 prosent av alle voksne med diabetes har nå fått vaksine mot covid-19, ifølge FHI. De neste månedene får enda flere over 18 år tilbud om koronavaksinen. Derfor mener Diabetesforbundets medisinske rådgivere at det er trygt å åpne opp fra 1. august.

– Men husk: Følg reglene og hold avstand, sier Allgot.

Diabetesforbundet viderefører hovedregelen om at nasjonale arrangementer er digitale ut 2021. Men samtidig er det mulig å møtes på lokal- og fylkesnivå – noe som blir løsningen under årets landsmøte. 

Landsmøtet 29.-31. oktober blir med andre ord en «digital hybridløsning». Det legges opp til at delegater kan møtes i mindre grupper fylkesvis, mens selve landsmøtet med saksbehandlingen arrangeres digitalt. 

– Dette er selvsagt med forbehold om at smittesituasjonen ikke forverrer seg. Med samme forbehold håper vi også at det er mulig for Ungdiabetes å møtes til generalforsamling og ungdomskonseranse i november, sier Allgot.

Årets sommerleir for barn og ungdom blir digital i år. Les mer her.