Diabetesforbundet blir noen ganger gjort oppmerksom på at ordet «sukkersyke» brukes om diabetes. I mange år har en forklarende og anmodende tekst om de to begrepene blitt sendt ut når dette skjer. Blant dem som har mottatt teksten de siste månedene, er Oslo universitetssykehus (OUS), flere legemiddelprodusenter og Norsk Luftsportforbund.

– OUS meldte til og med tilbake at den nasjonale koordinatoren for Felles nettløsning i spesialisthelsetjenesten var informert om henvendelsen fra oss. Da nettredaktøren endret på nettsidene til OUS, endret hun også for flere andre sykehus, forteller en fornøyd Nina Rye, veileder på Diabeteslinjen. Hun har ansvar for arbeidet med å rydde opp i begrepene.

Nina Rye, veileder på Diabeteslinjen.

Dette er teksten som sendes ut på e-post:

«Noen holder på det utdaterte og misvisende begrepet sukkersyke når de skriver om diabetes. Med denne henvendelsen har vi et ønske om å få endret på dette.

Sukkersyke-begrepet stammer fra en tid der kunnskapen var langt mer begrenset enn i dag, og der oppfatningen av sykdommen gjerne også hadde et moralistisk preg: «Du har diabetes fordi du har spist for mye sukker.» Nå vet vi mye bedre: Det grunnleggende problemet – med diabetes type 1, diabetes type 2 og den mer ukjente varianten LADA – er ikke for mye sukker, men for lite og/eller for lite virksomt insulin. Diabetes er ikke en sukkersykdom, men en kompleks hormonell mangelsykdom.

For Diabetesforbundet er det viktig å formidle dette. Derfor setter vi stor pris på at sukkersyke-begrepet fases helt ut til fordel for det som også er den vitenskapelige fellesbetegnelsen på sykdommene som er relatert til bukspyttkjertelens insulinproduksjon: diabetes (egentlig diabetes mellitus).»

– Det er heldigvis ikke så mange, men en gang i blant får vi henvendelser, fra tillitsvalgte og andre, om at sukkersyke-begrepet fortsatt brukes. Det er bare å melde fra, så tar vi det videre, oppfordrer Nina Rye.

Har du fått med deg tilfeller av «sukkersyke?» Send beskjed på epost til nina.rye@diabetes.no