Hvert år deler Diabetesforbundet ut inntil to millioner kroner til eksterne forskningsprosjekter gjennom søknader til Diabetesforbundets forskningsfond. I år ble 16 av de 25 prosjektene som søkte om støtte, tildelt midler.

Se hva som fikk støtte sist i artikkelen

Hele fire av forskningssøknadene lå i år i det øvre sjiktet av poengtildeling, forteller Heidi Henriksen i Diabetesforbundet.

– Med mange sterke forskningssøknader er vårt håp at prosjektene blir utbytterike for alle med diabetes, sier hun.

To av årets mottakere har tidligere mottatt Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere. Simon Dankel var den første som mottok denne prisen, i 2018, og Christine Sommer vant i 2019.
Forskningsprosjektet til Sommer går ut på multi-etnisk metodesammenligning i Epigenetikk i svangerskapet, mens Dankel i sitt forskningsprosjekt studerer presisjonsmedisin for å forhindre og motvirke insulinresistens og diabetes type 2.

– Det er morsomt å se at to unge lovende forskere holder stødig høy kvalitet, det lover godt for framtiden, sier Henriksen.

Diabetesforbundet har en lang tradisjon for å støtte forskning på diabetes. Diabetesforbundets forskningsfond ble vedtatt opprettet i 1958, og siden 1960 har fondet årlig gitt støtte til ulike forskningsprosjekter.

Disse 16 pilot- og forskningsprosjektene fikk støtte:

Arild Rustan: n-3 fettsyrer for å forbedre muskelfunksjon hos overvektige individer.

Cecilie Morland: Lipid droplet pathology in diabetes-related dementia.

Christin W Waage: Kvinner og risiko for type 2 diabetes.

Christine Sommer: Multi-etnisk metodesammenligning i Epigenetikk i svangerskapet (EPIPREG) utvalget.

Elisabeth Qvigstad: ReproDia, Reproduktiv helse hos kvinner med Diabetes: hvordan påvirkes familieplanlegging av diabetes?

Frode Norheim: The role of Ubiad1 in the development of obesity and diabetes type 2.

Jerome Ruzzin: Miljøgifter og type 2 diabetes: hva er tarmens rolle?

Karianne Fjeld: MODY8: En ny musemodell for å studere monogen diabetes.

Knut Tomas Dalen: NutriFail – dietary impact on frailty in mice.

Lise Bjørkhaug Gundersen: Gen-modifisering av HNF1B i zebrafisk for å identifisere sykdomsmekanisme i nyre ved MODY5.

Maryam Saeed: Barnediabetes og komplikasjoner.

Simona Chera: Ein ny strategi for å forbetra den fenotypiske stabiliteten til insulin sekrerande β -celler.

Thomas Aga Legøy: Effekten av eksponering for menneskelige nivå av kjemikal på utvikling av monogen-diabetes fenotype.

Vigdis Aas: Karakterisering av ekstracellulære vesikler (EV) fra humane skjelettmuskelceller fra givere med og uten type 2-diabetes.

Marjolein M. Iversen: Telemedisinsk oppfølging av sår: Kostnadseffektivitet av telemedisinsk behandling, behandlingseffekten på amputasjon og forekomst av nye fotsår to år etter avsluttet RCT.

Simon N. Dankel: Presisjonsmedisin for å forhindre og motverke insulinresistens og type 2 diabetes.

Kriterier for vurderingen av innsendte søknader:

1. Relevans og originalitet
2. Gjennomførbarhet
3. Metoder og design
4. Brukermedvirkning
5. Søker og søkerinstitusjon (inkludert nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere).


Tildelingskomiteen

Tildelingskomiteen består av fagpersoner oppnevnt av medisinsk fagråd og forbundsleder.

I fondsstyrets behandling av søkerne deltok professor Trond Geir Jenssen, professor Marjolein Memelink Iversen, professor Svein Olav Kolset, professor Kåre I. Birkeland, professor Rolf Jorde, professor Lene Frost Andersen, professor Jørn V. Sagen, professor Dag Erik Undlien, forsker Line Wisting og generalsekretær Bjørnar Allgot.