Priskomiteen i Novo Nordisk Stiftelsen beskriver Birkeland som en «pionér innen klinisk forskning på diabetes type 2-både i Norge og internasjonalt». Han får ros for fortsatt å prioritere pasientbehandling, på toppen av sin omfattende forskningsvirksomhet. Stiftelsen trekker også fram innsatsen hans som en anerkjent og verdsatt foreleser og bidraget hans til å opplyse allmenheten om ny forskning.

– Jeg er svært takknemlig, stolt og glad for prisen. Det er kun tre norske diabetesforskere som har fått den tidligere. Prisen gir en viktig anerkjennelse til forskningen om diabetes type 2 som vi driver ved Oslo diabetesforskningssenter, Institutt for klinisk medisin ved UiO og Oslo universitetssykehus, sier prisvinneren til med.uio.no.

 

Bred forskningsgruppe

Kåre Birkeland er professor ved Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Universitet i Oslo (UiO) og overlege ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Han har forsket på diabetes type 2 i mer enn 30 år.

– Jeg har bygget opp forskningen omkring diabetes type 2 over mange år og har lagt stor vekt på å rekruttere bredt, både når det gjelder forskningstemaer og medarbeidere med ulik faglig bakgrunn. Forskningsgruppen inkluderer i dag både legespesialister og allmennleger, sykepleiere, ernæringsfysiologer og molekylærbiologer, forteller han til med.uio.no.

Forskningsgruppen har gjennomført egne behandlingsstudier og vært med i en rekke internasjonale multisenterstudier. De siste årene har den også deltatt i store epidemiologiske studier basert på de norske helseregistrene.

Fokus på insulinresistens

Om forskningen sier Birkeland dette til med.uio.no:

– Forskningen vår søker å forstå årsakene til sykdommen og finne frem til bedre muligheter for forebygging og behandling. Det vil kunne spare mye lidelse for den enkelte og kostnader for samfunnet.

Han trekker spesielt fram én innfallsvinkel:

– I forskningen har vi fokusert mye på ulike aspekter av insulinresistens som viktig årsak til diabetes type 2, både molekylære og kliniske aspekter.

Penger og foredrag

Prisen er på 600.000 kroner, og prisvinneren inviteres til å holde en forelesning i forbindelse med årskonferansen i Scandinavian Society for the Study of Diabetes.

– Prisen fra Novo Nordisk Stiftelsen er også et generøst bidrag til vår forskning og gir anledningen til å presentere forskningen vår på årskonferansen, sier Kåre Birkeland til med.uio.no.

Også for Diabetesforbundet gjør Kåre Birkeland en viktig jobb, ikke minst som leder for medisinsk fagråd. I det siste har han dessuten vært med i programforberedelsene til Diabetesforum for helsepersonell, som arrangeres digitalt i slutten av denne måneden.