Alle medlemmer som selv har diabetes, mottar nå en e-post fra byrået Respons Analyse, som bistår Diabetesforbundet i å utføre en spørreundersøkelse.

– Vi håper så mange som mulig tar seg tid til å svare. Det tar omtrent sju-åtte minutter, og vi trekker ut fem vinnere blant de som svarer til å motta et gavekort på 500 kroner, sier organisasjonsrådgiver Ina Jakobsen i Diabetesforbundet. Hun har ansvar for oppfølging av spørreundersøkelsen, som er del av et koronaprosjekt støttet av Stiftelsen DAM.

Spørsmålene i undersøkelsen handler både om praktisk håndtering av diabetesen, og om psykiske utfordringer under covid-19-pandemien. Opplever du med diabetes å ha fått behandlingen du trenger? I hvilken grad har bekymring eller isolasjon preget hverdagen? 

– Vi spør også hvordan medlemmene har opplevd Diabetesforbundets digitale tilbud. Tilbakemeldingene gir oss verdifull hjelp til å gjøre forbedringer, sier Jakobsen, og understreker at jo flere svar på undersøkelsen, desto nyttigere er det for Diabetesforbundet.

– All informasjon fra undersøkelsen er viktig i arbeidet vårt med å samarbeide med helsevesenet, påvirke politikere og ikke minst bistå personer med diabetes.

Du er selvsagt helt anonym når du svarer på spørreundersøkelsen. Har du flere spørsmål om innhold og tema for undersøkelsen, kontakt post@diabetes.no.