Diabetesrisikotesten har vært et populært verktøy på Diabetesforbundets nettsider. Ved å svare på et enkelt spørreskjema, anslår testen om du er i risikosonen for å utvikle diabetes type 2.

Men nå har Diabetesforbundet fjernet testen fra nettsidene. Den er ikke er nøyaktig nok, og burde derfor ikke brukes. Vurderingen er tatt av Diabetsforbundets medisinske fagråd, som ledes av Kåre Birkeland.

Kåre Birkeland.

Utdaterte data

– Vi trenger nyere data for mer eksakt å kunne bedømme risikoen for å utvikle type 2 diabetes hos personer som bor og lever i Norge i dag, sier Birkeland, som er professor ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Testen kalles FINDRISC og er utviklet av finske forskere. Testen baserer seg på studier gjort på finner på 1980- og 1990-tallet.

– Mye har skjedd siden testen ble utviklet. Forekomsten av type 2 diabetes har økt betydelig, stadig yngre personer får diagnosen, og vi har fått mange innvandrere med økt diabetesrisiko. Ikke minst har gjennomsnittsvekten og forekomsten av overvekt og fedme økt betydelig. Det er derfor ikke så overraskende at anslagene for å utvikle type 2 diabetes basert på de gamle dataene fra Finland har endret seg betydelig, forklarer Birkeland.

Vil du sjekke din diabetesrisiko? Besøk denne siden: Kjenn din risiko for diabetes type 2

AVVIKLET: Besøker du nettsiden diabetesrisiko.no i dag, får du denne meldingen, og du ledes inn til en ny nettside om risikofaktorer. Den finske testen vi brukte, holdt ikke høy nok kvalitet.

Overestimerer risikoen

Det var professor Bjørn Olav Åsvold ved Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT) som meldte saken inn til Diabetesforbundets medisinske fagråd, der han også er medlem. Åsvold ledet en forskningsgruppe som undersøkte testen.

Forskerne fant at testen overestimerte risikoen for å utvikle diabetes type 2. Bare 13,5 prosent av personer med skår på 15 eller mer utviklet diabetes i løpet av 10 år. Dette i motsetning til 30 prosent, som FINDRISC estimerte.

– Blant annet på bakgrunn av dette funnet, anbefaler Medisinsk fagråd at testen ikke videreføres i nåværende form, fordi den trolig overvurderer diabetesrisikoen slik den er laget. Det betyr selvsagt ikke at disse risikofaktorene ikke lenger er viktige. Tvert imot er det viktigere enn noen gang med sunne matvaner og moderat fysisk aktivitet minst 150 min i uka. Det reduserer risikoen for å få type 2, påpeker Kåre Birkeland.

Om Diabetesrisikotesten / FINDRISC

  • FINDRISC (Finnish Diabetes Risk Score) baserer seg på studier av 45-64 år gamle personer i Finland som ble fulgt fra 1987 til 1997.
  • Testen består av åtte spørsmål om blant annet alder, helsetilstand og vaner rundt kosthold og aktivitet.
  • En skår regnes ut basert på svarene. Skårer du over et visst punkt, anslår testen at du har 30 prosent risiko for å utvikle diabetes type 2 over en 10-årsperiode.
  • Norske fagfolk har konkludert med at testen overestimerer risikoen for å utvikle diabetes type 2.