–  Det er veldig hyggelig å få tilliten til å lede Ungdiabetes og det nasjonale styret ett år til. Jeg takker for tilliten som generalforsamlingen har gitt meg, sier Katrine Mariell Karlsen.

Ungdiabetes er Diabetesforbundets ungdomsorganisasjon, og har medlemmer mellom 14 og 30 år. Det nye styret ble valgt under helgens ungdomskonferanse, med generalforsamling og valg av Ungdiabetes nasjonalt.

Nye perspektiver

– Jeg ser frem til et spennende år med det nye styret. Vi har med oss tre nye medlemmer med solid erfaring fra ulike fylkeslag, og det gir oss en fin mulighet til å få nye perspektiver og nytt engasjement på det vi har hatt fokus på i året som har vært, sier Karlsen.

LEDER OG NESTLEDER: Katrine Mariell Karlsen er gjenvalgt som leder av Ungdiabetes. Madelen Waagan Roksvåg er ny nestleder. 

De nye styremedlemmene er Malin Iversen Blix, Sofie Stifjell Johansen og Madelen Waagan Roksvåg, som også er valgt som ny nestleder. Katrine Mariell Karlsen og Inger-Elisabeth Øien fikk gjenvalg. Brian Hagen Rist og Renates Sundsfjord var ikke på valg, men er med videre. 

I året som har gått, har Ungdiabetes hatt et spesielt fokus på tre saker: Selvstendighet, inkludering av unge med diabetes type 2 og psykisk helse. Dette er saker som Karlsen ønsker å jobbe videre med fremover.

– Dette er fokusområder som kommer til syne gjennom våre arrangementer og i sosiale medier og som jeg tenker det er veldig fint å fortsette med.

Mer synlige

Lederen av Ungdiabetes er opptatt av å skape gode møteplasser og gjøre Ungdiabetes mer synlig.

– Jeg ønsker at nytt styre skal skape de gode arrangementene som de tillitsvalgte og organisasjonen trenger for å skape gode og inkluderende møteplasser. Under generalforsamlingen har vi også fått innspill på at vi bør være bedre på å synliggjøre det arbeidet vi gjør i organisasjonen, både intern og eksternt. Vi gjør jo mye mer enn de tre-fire arrangementene vi har hvert år. Vi representerer også de unge sine stemmer i sentralstyret og ulike utvalg, og det tenker vi det er viktig å synliggjøre, sier Karlsen.

Under generalforsamlingen har Ungdiabetes hatt valg av nytt styre nasjonalt, lagt fram årsberetning, orientert om regnskap og budsjettpremisser og lagt fram veileder for det kommende året.

Viktig demokratisk prosess

– Det har vært en veldig viktig demokratisk prosess, men har også vært veldig gøy. Det er fint med det formelle og uformelle sammen – generalforsamlingen er fin arena der de unge tillitsvalgte også får prøve seg på talerstolen, ta ordet og støtte saker, sier Karlsen.

Helgens ungdomskonferanse har foregått parallelt med Diabeteskonferansen. Det er viktig for kontakten mellom Ungdiabetes og resten av organisasjonen, mener Karlsen.

– Det er fint å synliggjøre Ungdiabetes sitt arbeid overfor de andre i forbundet. I tillegg er konferansen i sin helhet med på å skape flere relasjoner og litt tettere bånd mellom de ulike organisasjonsleddene, sier Karlsen.

Følg Ungdiabetes