– Ved å delta på Diabetesforum i fylkene er du garantert siste oppdaterte kunnskap på fagfeltet. Du får faglig oppdatering om diagnostikk, behandling og oppfølging av landets fremste spesialister, sier Sondre Vatne Meling, overlege ved endokrinologisk seksjon ved Stavanger universitetssjukehus.

Sondre Meling leder årets programkomité.

Han er leder av programkomiteen som har planlagt årets arrangement, og er godt fornøyd med innholdet. Den digitale delen av forum går over tre torsdager i september, og er på til sammen ni timer.

– Tema for webinarene spenner over alt fra diagnostisering og skreddersydd behandling ved hjelp av kostendring, vektreduksjon og medikamenter, til oppfølging og siste nytt om vanlige og uvanlige komplikasjoner, forteller Meling.

I tillegg til de ni webinar-timene, arrangeres det dagssamlinger lokalt på seks timer. Til sammen gir dette 15 kliniske emnepoeng for allmennleger. Se oversikt over tellende timer her.

Store fordeler med digitalt forum

Forrige Diabetesforum i fylkene foregikk digitalt på grunn av koronapandemien. Selv om det nå er praktisk mulig å ha fysisk arrangement som før, velger Diabetesforbundet en hybridløsning. Det blir én felles digital del, og én lokal del som arrangeres lokalt i åtte regioner.

– Vi ser at det er mange fordeler med digitalt forum. Det er tidsbesparende, og deltakerne får større fleksibilitet. De kan velge når de vil gjennomføre forum, ettersom den digitale delen kan ses i opptak flere måneder i etterkant, sier ansvarlig for forum i Diabetesforbundet, organisasjonsrådgiver Heidi Henriksen.

Samtidig er lokal forankring viktig – både faglig og sosialt, påpeker Henriksen.

– Det er ingen tvil om at det er et skrikende behov for møtepunkter og muligheter for nettverksbygging på tvers av profesjoner, sier Henriksen.

Lokal ekspertise og den gode praten

Også programkomiteens leder synes hybridløsningen er en god idé.

– Dette er det beste fra to verdener; tre kvelder med webinar, med enkel tilgang og mindre fravær fra arbeid, samt én fysisk, lokal samling, hvor man møter lokal ekspertise, viktige samarbeidspartnere og andre kolleger for den gode praten, sier Sondre Meling.

Han er selv tilknyttet Diabetesforum Rogaland lokalt, og er godt fornøyd med programmet som er sydd sammen også der.

– Lokal samling i Stavanger har fokus på diabetes i kommunehelsetjenesten. Vi har som mål å gjøre flest mulig trygge på behandling av diabetes i hjemmesykepleie og på sykehjem, forteller Meling.

Slik blir Diabetesforum i fylkene 2022

  • Digital del med tre temakvelder fra klokka 18 til 21.
  • Temaene er overvekt og kosthold (8. september), medisiner mot type 2 (15. september) og komplikasjoner (29. september)
  • De digitale delene tilbys i opptak ut 2022. Slik er det mulig å gjennomføre den digitale delen når du ønsker det.
  • Det er også mulig å melde seg på bare digital del eller bare lokal del dersom man vil det.
  • Lokale samlinger arrangeres ulike datoer og steder i oktober og november. Finn tid og program her.

Meld deg på Diabetesforum i fylkene